Ta bort självskadeärr & skärskador med Shamá Method®

Man and woman handsShamá Clinic har sedan 1985 behandlat många personer med självskadeärr som har fått fantastiska resultat med vår unika behandlings metod: Shamá method®. ”En effektiv & skonsam metod utvecklad för att behandla ärr & andra hud komplikationer med bestående behandlings resultat utan biverkningar”.

1000-tals dokumenterade behandlingar genomförda, varför vi med säkerhet säger att vår metod tar bort alternativt korrigerar ärr med 50- 90 %.

Nobel Forum, Karolinska Institutet & internationella plastik kirurgiska kongressen (IPRAS) m.m har uppmärksammat och erkänt Shamá method® för dess goda resultat. Läs mer om våra referenser här.

Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas kontinuerligt till Shamá Clinic för behandling.

Vad är självskada och självskadeärr ?

Självskada eller så kallad ”rista” innebär att man förorsakat en skada på sig själv, genom att skära sig med ett vasst föremål eller ta till skada med annat föremål. Självskadeärr kan likna andra skärskador som uppkommit under tex olycksfall.  Självskadeärr kan vara en engångsföreteelse, under depression, stress eller under påverkan av alkohol eller droger. Ärr från självskada kan förekomma på alla delar av kroppen, oftast där det går att skyla sig och på så sätt uppmärksammas inte skadan av anhöriga eller vänner. Dem flesta självskadeärr sitter på armar och på lår men förekommer på alla delar av kroppen. Oftast är dem vita eller ljusrosa och påminner om skarpa streck eller linjer på huden. Ärren kan vara ojämna, hypertrofiska eller hyper- eller hypopigmenterade.

Varför skadar man sig själv?

Har man gått igenom ett personligt trauma eller en svår händelse i livet så kan vissa personer vilja hämma eller lindra deras psykologiska smärta genom att skada sig själva. Smärtan från skärskadan är påtaglig och därmed dämpas koncentrationen på den psykologiska smärtan, vilket upplevs som en psykologisk smärtlindring.
Vissa anser att detta är en trend bland vissa ungdomar och att tonåringarna påverkar varandra. Dock är det definitivt så att personer som redan mår dåligt utsätter sig för detta. Varken i media, vardagen, skolan och arbetsplatsen talas det öppet om självskada. Det är ett känsligt och tabubelagt ämne. Antalet skärskador är betydligt högre i statistik än vad man tidigare känt till. Kvinnor och flickor är överrepresenterade. Män och pojkar söker sällan hjälp och därmed är mörkertalet för dem betydligt högre. Precis som vid användning av alkohol och narkotika kan detta bli vanebildande. Självskada kan också vara ett sätt att bestraffa sig själv. Barn som har utsatts för fysisk och psykisk smärta från vuxna kan koppla lidandet med en slags trygghet. Självskadebeteende blir ett sätt att trösta sig själv genom att återuppleva igenkännande upplevelser. Tyvärr är det ett stigma i samhället och okunskap bland människor skapar en skam och rädsla för dem med problem att söka hjälp.

Hur behandlar man skärskador och självskadeärr med Shamá Method®?

sjalvskarr
Självskadeärr, före & efter bild med Shamá Method®

Varje ärr måste behandlas individuellt eftersom varje skärskada/självskadeärr har olika anatomiska egenskaper och förutsättningar. Första besöket, konsultationen, är väldigt viktig då vi grundligt undersöker ärret eller ärren och dina anatomiska förutsättningar. Du kan läsa vidare här om Första besöket. Du kan läsa vidare här om våran behandlings metod Shamá Method®.

Fas 1 Första fasen i att behandla din självskada/själskadeärr är att undersöka och avgöra vilket typ av ärr det är frågan om. Behandlingen går till så att ytan av den hårda ärrvävnaden penetreras med bland annat medicinska preparat och antioxidanter. Dessa skonsamma preparat mjukar upp och jämnar ut den osymmetriska ärrvävnaden. Den sterila engångsnålen går väldigt försiktigt in i huden, knappt en millimeter djupt och är därför inte smärtsam. Preparaten som används sjunker in ytligt i hudlagret och verkar på ärret dagarna efter behandlingen. Det är viktigt att sköta om det behandlade området enligt instruktionerna som ges. Skötseln efter behandlingen är ett viktigt moment för att få goda resultat.

Fas 2 Andra fasen innefattar en utjämning av den skadade hudytan samt förbättring av melanin(pigment) skador. Det behandlade ärret kan se jämna och fina ut men har en tom och kal glänsande yta som måste vidare behandlas. Preparaten som används i fas 2 behandlar den glänsande ytan. Flera olika pigment blandas ihop för att jämna ut pigment ansamlingen eller pigment förlusten. Dem första behandlingarna jämnar ut yttexturen på ärren och bildar på så sätt en grund som blir en bra bas för ärrbehandling.

Fas 3 I tredje fasen handlar det om att behandla till den graden att ärrets nyanser, mönster och struktur uppnår en harmoni i färg och form med den oskadade huden. På så sätt reduceras ärret och sticker därmed inte ut längre.

Hur många ärrbehandlingar behöver göras och tiden mellan dessa?

skärskada
Skärskada, före & efter bild med Shamá Method®

Det krävs ofta minst 4 behandlingar för ett tillfredställande resultat vilket berörs av faktorer som tjockleken av ärrvävnaden etc. Ärret eller ärren behandlas väldigt försiktigt och ärrbehandlingen upprepas med 8 till 30 dagars mellanrum beroende på ärrets egenskaper. Detta för att undvika mer påfrestning på den redan skadade huden. Dock är det så att mellan den andra eller tredje behandlingen är det ytterst viktigt att det går 8-14 dagar för att aktivera uppmjukningen av ärret. Varje individ och varje ärr (t.o.m. på samma person) kan ha olika förutsättningar. För en bedömning så krävs det ett personligt besök, konsultation, där man undersöker ärret eller ärren utförligt. Även då kan man inte helt och hållet ge ett exakt utlåtande. Efter första behandlingen har man lärt känna ärret och din huds egenskaper och kan därifrån få kunskapen som hjälper till att gå vidare med behandlingsprocessen. Därför upprepas behandlingen flertal gånger för att få ett säkert och ett bra resultat. Ett snitt på antal ärr behandlingar är ca 4-6 omgångar.

Vad kan man förvänta sig efter en slutförd självskadeärr behandling?

Vi på Shamá Clinic har utfört 1000-tals dokumenterade ärrbehandlingar på olika hudtyper med olika operationsresultat, det är med säkerhet och på goda grunder vi kan säga att vår metod tar bort ärr alternativt korrigerar med 50-90%. Naturligtvis är varje fall på en individuell nivå och endast efter konsultation kan en ordentlig bedömning ges. Det är viktigt att förstå att det färdiga resultatet utgår ifrån dem förutsättningar man hade ifrån början. Ett ärr är en skadad hud och en total synlig reparation kan inte göras alla gånger. Dock kan det bli betydligt bättre. Många klienter har varit nöjda efter en påtaglig förbättring.

Kan jag återgå till vardagen som vanligt efter en ärrbehandling?

Ja, det går alldeles utmärkt att återgå till vardagen som vanligt. Ärren får dock inte skylas med bandage eller åtsittande kläder. Första dagarna bör man ta det försiktigt med tung träning där man svettas mycket.

Gör det ont när man behandlar självskada och självskadeärr?

Vissa upplever ett kittlande eller aning stickande känsla, dock är detta ingen smärtsam behandling. Det brukar räcka med en bedövningssalva vilket sitter i ca 30-60. Ifall man är väldigt känslig har vi starkare bedövningsmedel vid behov.

Uppstå biverkningar eller blir skadan värre efter en ärrbehandling?

Efter 30 års dokumenterat arbete kan vi med säkerhet säga att Shamá Method® inte har några komplikationer eller risker. I och med att man behandlar självskadeärren i flera moment och omgångar så skapar man det bästa resultatet vilket försäkrar att det inte uppstår biverkningar eller slitningar på den redan skadade ärrvävnaden. Många tror att eftersom ärr är tjocka och hårda så är huden också tåligare. Tvärtom är den ärrade huden ömtåligare än den normala huden i och med detta behandlar man i flera omgångar med varsamhet och omsorg. Beroende på vilken typ av ärr det handlar om kombineras också kompletterande ingrepp för bästa resultat. T.ex. vid keloid ärr så kombineras radiofrekvensbehandling som ytterligare mjukar upp ärret vilket också förbättrar slutresultatet.

Vad händer när jag utsätter det behandlade området för sol?

Det går bra att utsätta sig för sol två dagar efter ärrbehandlingen.
Dock är överdriven solning inte att rekommendera.