Behandla ärr efter vattkoppor med Shamá Method®

Shamá Clinic har sedan 1985 behandlat många personer med ärr efter Charming and handsome man half faceVattkoppor som har fått fantastiska resultat med vår unika behandlings metod: Shamá method®. ”En effektiv & skonsam metod utvecklad för att behandla ärr & andra hud komplikationer med bestående behandlings resultat utan biverkningar”.

1000-tals dokumenterade behandlingar genomförda, varför vi med säkerhet säger att vår metod tar bort alternativt korrigerar ärr med 50- 90 %.

Nobel Forum, Karolinska Institutet & internationella plastik kirurgiska kongressen (IPRAS) m.m har uppmärksammat och erkänt Shamá method® för dess goda resultat. Läs mer om våra referenser här.

Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas kontinuerligt till Shamá Clinic för behandling.

Hur ser ärr efter vattkoppor ut?

Vattkoppor är en virus sjukdom som smittar genom kroppskontakt eller via luftburna viruspartiklar, sjukdomen orsakas av varicella zoster viruset. Vattkoppor ger utslag i form av blåsor först på bålen och senare på övriga kroppsdelar, blåsorna torkar efter några dagar ut och bildar skorpor. Den som en gång har haft vattkoppor blir immun mot nya varicella virus angrepp och drabbas därmed inte av sjukdomen igen. Ärrbildning efter vattenkoppor uppstår då en bakterie infektion bildas i brustna blåsor eller uttorkade blåsor, bakterierna kan komma från orena händer när man kliar sig på blåsorna. Ärren är så kallade atrofiska ärr vilket ser ut som platta gropar eller fördjupningar på huden, vanligast förekommande är dem på ansiktet men förekommer även på halsen och överkroppen.

Behandling av ärr efter vattkoppor med Shamá Method®

Varje ärr måste behandlas individuellt eftersom alla ärr efter vattkoppor har olika anatomiska egenskaper och förutsättningar. Första besöket, konsultationen, är väldigt viktig då vi grundligt undersöker ärren och dina anatomiska förutsättningar. Du kan läsa vidare här om Första besöket. Du kan läsa vidare här om våran behandlings metod Shamá Method®.

Fas 1 Behandlingen under första fasen går till så att ytan av ärrvävnaden penetreras med bland annat medicinska preparat och antioxidanter. Dessa skonsamma preparat mjukar upp och jämnar ut den osymmetriska ärrvävnaden. Den sterila engångsnålen går väldigt försiktigt in i huden, knappt en millimeter djupt och är därför inte en smärtsam behandling. Preparaten som används sjunker in ytligt i hudlagret och verkar på ärret dagarna efter behandlingen. Det är viktigt att sköta om det behandlade området enligt instruktionerna som ges. Skötseln efter en behandling är ett viktigt moment för att få goda resultat. Radiofrekvens behandling hjälper till att stimulera kollagen i huden vilket kompletterar Shamá Method®.

Fas 2 Andra fasen innefattar en utjämning av den skadade hudytan samt förbättring av melanin(pigment) skador. Flera olika pigment blandas ihop för att jämna ut pigment ansamlingen eller pigment förlusten. Dem första behandlingarna jämnar ut yttexturen på ärren.

Fas 3 I tredje fasen handlar det om att behandla till den graden att ärrets nyanser, mönster och struktur uppnår en harmoni i färg och form med den oskadade huden. På så sätt reduceras ärret och sticker därmed inte ut längre.

Hur många ärrbehandlingar behöver göras och tiden mellan dessa?

Det krävs ofta minst 4 behandlingar för ett tillfredställande resultat. Ärret eller ärren behandlas väldigt försiktigt och ärrbehandlingen upprepas med 8 till 30 dagars mellanrum beroende på ärrets egenskaper. Detta för att undvika mer påfrestning på den redan skadade huden. Varje individ och varje enskilt ärr (t.o.m. på samma person) kan ha olika förutsättningar. För en bedömning så krävs det ett personligt besök, konsultation, där en utförlig undersökning görs. Även då kan man inte helt och hållet ge ett exakt utlåtande. Efter första behandlingen har man lärt känna din huds egenskaper och kan därifrån få vetskapen som hjälper till att gå vidare med behandlingsprocessen. Därför upprepas behandlingen flertal gånger för att få ett säkert och bra resultat. Ett snitt på antal behandlingar är ca 4-6 omgångar.

Vad kan man förvänta sig efter en slutförd ärrbehandling?

Vi på Shamá Clinic har utfört 1000-tals dokumenterade ärrbehandlingar på olika hudtyper med olika operationsresultat, det är med säkerhet och på goda grunder vi kan säga att vår metod tar bort ärr alternativt korrigerar med 50-90%. Naturligtvis är varje fall på en individuell nivå och endast efter konsultation kan en ordentlig bedömning ges. Det är viktigt att förstå att det färdiga resultatet utgår ifrån dem förutsättningar man hade ifrån början. Ett ärr är en skadad hud och en total synlig reparation kan inte göras alla gånger. Dock kan det bli betydligt bättre. Många klienter har varit nöjda med en påtaglig förbättring.

Kan jag återgå till vardagen som vanligt efter en ärrbehandling?

Ja, det går alldeles utmärkt att återgå till vardagen som vanligt. Ärren får dock inte skylas med bandage eller åtsittande kläder. Första dagarna bör man ta det försiktigt med tung träning där man svettas mycket.

Gör det ont när man behandlar ärr efter vattkoppor?

Vissa upplever ett kittlande eller aning stickande känsla, dock är detta ingen smärtsam behandling. Det brukar räcka med en bedövningssalva vilket sitter i ca 30 -60 minuter. Ifall man är väldigt känslig har vi starkare bedövningsmedel vid behov.

Uppstår biverkningar eller kan skadan bli värre efter en ärrbehandling?

Efter 30 års dokumenterat arbete kan vi med säkerhet säga att Shamá Method® inte har några komplikationer eller risker. I och med att man behandlar ärr i flera moment och omgångar så skapar man det bästa resultatet, detta försäkrar att det inte uppstår biverkningar eller slitningar på den redan skadade ärrvävnaden. Många tror att eftersom ärr är tjocka och hårda så är huden också tåligare. Tvärtom är den ärrade huden ömtåligare än den normala huden i och med detta behandlar man i flera omgångar med varsamhet och omsorg. Beroende på vilken typ av ärr det gäller kombineras också kompletterande ingrepp för bästa resultat. T.ex. vid insjunkningar så kombineras radiofrekvensbehandling som ytterligare mjukar upp ärret vilket också förbättrar slutresultatet.

Vad händer när jag utsätter det behandlade området för sol?

Det går bra att utsätta sig för sol två dagar efter behandlingen.
Dock är överdriven solning inte att rekommendera.