Behandla gynekomasti ärr med Shamá Method®

gynekomasti ärr

Shamá Clinic har sedan 1985 behandlat många personer med gynekomasti ärr som har fått fantastiska resultat med vår unika behandlings metod: Shamá method®. ”En effektiv & skonsam metod utvecklad för att behandla ärr & andra hud komplikationer med bestående behandlings resultat utan biverkningar”.

1000-tals dokumenterade behandlingar genomförda, varför vi med säkerhet säger att vår metod tar bort alternativt korrigerar ärr med 50- 90 %.

Nobel Forum, Karolinska Institutet & internationella plastik kirurgiska kongressen (IPRAS) m.m har uppmärksammat och erkänt Shamá method® för dess goda resultat. Läs mer om våra referenser här.

Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas kontinuerligt till Shamá Clinic för behandling.

Vad är gynekomasti?

Gynekomasti innebär en betydande bröst tillväxt på män. Detta förekommer också tillfälligt på nyfödda barn. Många manliga tonåringar utvecklar gynekomasti under puberteten, vilket skapar en psykologisk stress, fast den överdrivna bröst tillväxten brukar övergå till normalitet inom ett par år utan någon vidare behandling. Gynekomasti kan också uppstå bland annat på grund av sjukdom eller hormonell obalans, biverkning av medicin eller ökade östrogen värden. Olika kirurgiska åtgärder kan utföras beroende vad som korrigeras. Bröstvävnad opereras vanligtvis bort med fettsugning. Bröstkörtel och överskott av hud skärs bort kirurgiskt.

Vart sitter gynekomasti ärren och hur ser dem ut?

Beroende på vilket kirurgisk teknik som har utförts kan ärren sitta på olika ställen. Då det krävs att reducera överskott av hud och bröstkörtel kan ärren oftast bli osymmetriska och synliga. Ärren kan omringa bröstvårtgården och under eller på sidan av bröstet. Ojämnhet och ärrbildning förekommer såsom atrofi, hypertrofi samt hypo- och hyperpigment.

Hur behandlar man gynekomasti ärr med Shamá Method®?

Utseendet på ärren beror på kirurgens skicklighet samt din anatomiska läkning. För att bröstvårdgården ska se naturlig ut krävs det att behandla både på och runt bröstvårtgården, samt vid sidan av vårtgården ifall ett snitt har gjorts där. Eftersom huden är väldigt grov krävs flera omgångar för att uppnå ett naturligt och jämnt resultat. I vissa fall behövs det göras en förstoring av bröstvårtgården för att få en asymmetri i proportion med båda bröstvårtgårdarna. När man behandlar ärr på brösten måste man tänka på att bröstvävnaden på detta område är väldigt porös. Ifall man har keloidbildning eller hypertrofiska ärr är det ytterst viktigt att behandla i flera omgångar för att undvika att få atrofi, så kallad insjunkningar. Detta eftersom bröstvävnaden inte får samma struktur och stöd som på andra områden på kroppen. Varje enskilt ärr måste behandlas individuellt eftersom alla ärr har olika anatomiska egenskaper och förutsättningar.

Första besöket, konsultationen, är väldigt viktig då vi grundligt undersöker ärren och dina anatomiska förutsättningar. Du kan läsa vidare här om Första besöket. Du kan läsa vidare här om våran behandlings metod Shamá Method®.

gynekomasti ärrFas 1 Första fasen i att behandla dina gynekomasti ärr är att undersöka och avgöra vilket typ av skada det är frågan om. Behandlingen går till så att ytan av ärrvävnaden penetreras med bland annat medicinska preparat och antioxidanter. Dessa skonsamma preparat mjukar upp och jämnar ut den osymmetriska ärrvävnaden. Den sterila engångsnålen går väldigt försiktigt i huden, knappt en millimeter djupt och är därför inte smärtsam. Preparaten som används sjunker in ytligt i hudlagret och verkar på ärren dagarna efter behandlingen. Det är viktigt att sköta om det behandlade området enligt instruktionerna som ges. Skötseln efter behandlingen är ett viktigt moment för att få goda resultat. Radiofrekvens behandling hjälper till att stimulera kollagen i huden vilket kompletterar Shamá Method®.

Fas 2 Andra fasen innefattar en utjämning av den skadade hudytan samt förbättring av melanin(pigment) skador. Flera olika pigment blandas ihop för att jämna ut pigment ansamlingen eller pigment förlusten. Dem första behandlingarna jämnar ut yttexturen på ärren och bildar på så sätt en grund som blir en bra bas för en ärrbehandling.

Fas 3 I tredje fasen handlar det om att behandla till den graden att ärrets nyanser, mönster och struktur uppnår en harmoni i färg och form med den oskadade huden. På så sätt reduceras ärret och sticker därmed inte ut längre.

Hur många ärrbehandlingar behöver göras och tiden mellan dessa?

Det krävs ofta minst 4 behandlingar för ett tillfredställande resultat. Ärret behandlas väldigt försiktigt och ärrbehandlingen upprepas med 8 till 30 dagars mellanrum beroende på ärrets egenskaper. Detta för att undvika mer påfrestning på den redan skadade huden. Varje individ och varje enskilt ärr (t.o.m. på samma person) kan ha olika förutsättningar. Efter första behandlingen har man lärt känna ärrets och din huds egenskaper och kan därifrån få kunskapen som hjälper till att gå vidare med behandlingsprocessen. Därför upprepas behandlingen flertal gånger för att få ett säkert och bra resultat. Ett snitt på antal behandlingar är ca 4-6 omgångar.

Vad kan man förvänta sig efter en slutförd ärrbehandling?

Vi på Shamá Clinic har utfört 1000-tals dokumenterade ärr behandlingar på olika hud typer med olika operationsresultat, det är med säkerhet och på goda grunder vi kan säga att vår metod tar bort ärr alternativt korrigerar med 50-90%. Naturligtvis är varje fall på en individuell nivå och endast efter konsultation kan en ordentlig bedömning ges. Det är viktigt att förstå att det färdiga resultatet utgår ifrån dem förutsättningar man hade ifrån början. Ett ärr är en skadad hud och en total synlig reparation kan inte göras alla gånger. Dock kan det bli betydligt bättre. Många klienter har varit nöjda med en påtaglig förbättring. Kan jag återgå till vardagen som vanligt efter en ärr behandling? Ja, det går alldeles utmärkt att återgå till vardagen som vanligt. Gynekomasti ärren får dock inte skylas med bandage eller åtsittande kläder. Första dagarna bör man ta det försiktigt med tung träning där man svettas mycket.

Ärr

Gör det ont när man behandlar ärr?

Vissa upplever ett kittlande eller aning stickande känsla, dock är detta ingen en smärtsam behandling. Det brukar räcka med en bedövningssalva vilket sitter i ca 30 -60 minuter. Ifall man är väldigt känslig har vi starkare bedövningsmedel vid behov.

Kan det uppstå biverkningar   eller kan skadan bli värre efter                                       en ärrbehandling?

Efter 30 års dokumenterat arbete kan vi med säkerhet säga att Shamá Method® inte har några komplikationer eller risker. I och med att man behandlar ärren i flera moment och omgångar skapar man det bästa resultatet vilket försäkrar att det inte uppstår biverkningar eller slitningar på den redan skadade ärrvävnaden. Många tror att eftersom ärret är tjockt och hårt så är huden också tåligare. Tvärtom är den ärrade huden ömtåligare än den normala huden, därför behandlar man i flera omgångar med varsamhet och omsorg. Beroende på vilken typ av ärr det gäller kombineras också kompletterande ingrepp för bästa resultat. T.ex. vid keloid ärr eller insjunkningar så kombineras radiofrekvens behandling som ytterligare mjukar upp ärret vilket också förbättrar slutresultatet.

Vad händer när jag utsätter det behandlade området för sol?

Det går bra att utsätta sig för sol två dagar efter behandlingen.
Dock är överdriven solning inte att rekommendera.