Behandla alopecia med Shamá Method®

behandla alopecia

Shamá Clinic har sedan 1985 behandlat många personer med alopecia som har fått fantastiska resultat med vår unika behandlings metod: Shamá method®. En effektiv & skonsam metod utvecklad för att behandla ärr & andra hud komplikationer med bestående behandlings resultat utan biverkningar.

Nobel Forum, Karolinska Institutet & internationella plastik kirurgiska kongressen (IPRAS) m.m har uppmärksammat och erkänt Shamá method® för dess goda resultat. Läs mer om våra referenser här.

Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas kontinuerligt till Shamá Clinic för behandling.

Vad är alopecia?

Alopecia är en sjukdom som kan påverka alla hudområden med hår och karakteriseras som lokala hudområden med hårbortfall. Orsaken till varför alopecia uppstår är komplicerad och är inte fullt ut förstådd. Vissa hävdar att Alopecia troligtvis är en autoimmun sjukdom i vilket immunförsvaret attackerar hårsäckarna.

Det vanligast förekommande fallen av åkomman är en eller flera väl definierade områden av hårbortfall eller håruttunning på skalpen. Håret kan börja växa tillbaka på området i annat fall är hårbortfallet permanent.

Sjukdomen visar sig oftast på vuxna personer mellan 30 till 60 år, på så väl män som kvinnor.

Hur vi kan hjälpa dig som har alopecia med Shamá method®Man and woman hands

Vid fläckvis hårförlust går det att kamouflera området med bland annat pigment anpassade till individens naturliga hårfärg. Före själva behandlingen så test-behandlas klienter med alopecia på ett litet hudområde. Detta för att se ifall preparaten och dem pigmenten tas emot av huden, anledning för detta är för att vissa individer med sjukdomen inte tar emot pigment och stöter istället bort dem. För att fastställa kan det kräva 1-2 behandlingar. Vid varje behandling bedömer man ifall man behöver förstärka behandlingens effekt för att få ett påtagligt resultat. Första besöket, konsultationen, är väldigt viktig då vi gör en grundlig undersökning av dina anatomiska förutsättningar. Du kan läsa vidare här om Första besöket. Du kan läsa vidare här om våran behandlings metod Shamá method®.

Hur behandlas alopecia?

En steril engångsnål går väldigt försiktigt i huden, knappt en millimeter djupt och är därför inte smärtsam. Preparaten som används sjunker in ytligt i hudlagret och verkar på alopecia området dagarna efter behandlingen. Det är viktigt att sköta om det behandlade området enligt instruktionerna som ges. Skötseln efter behandlingen är ett viktigt moment för att få goda resultat.
I slutfasen handlar det om att återskapa det hårlösa området i harmoni med övriga huden och på så sätt smälter det behandlade alopecia området med det omringande håret eller huden och sticker därmed inte ut längre.

Hur många behandlingar kräver alopecia och tiden mellan dessa?

Alopecia behandlingen går till med väldig försiktighet och upprepas med 8 till 30 dagars mellanrum beroende på individens anatomiska egenskaper. Detta för att undvika påfrestningar på huden. Därför upprepas behandlingen flertal gånger för att få ett säkert och bra resultat. Ett snitt på antal behandlingar är ca 4-6 omgångar.

Vad kan man förvänta sig efter en slutförd behandling?

Vi på Shamá Clinic har utfört och dokumenterat 1000-tals behandlingar på olika hudtyper genom åren. Naturligtvis är varje fall på en individuell nivå och endast efter konsultation kan en ordentlig bedömning ges. Det är viktigt att förstå att det färdiga resultatet utgår ifrån dem förutsättningar man hade ifrån början. Många klienter har varit nöjda med en påtaglig förbättring.

Kan jag återgå till vardagen som vanligt efter behandlingen?

Ja, det går alldeles utmärkt att återgå till vardagen som vanligt. Det behandlade området får inte skylas med bandage eller huvudbonad. Första dagarna bör man ta det försiktigt med tung träning där man svettas mycket.

Gör det ont?

Vissa upplever ett kittlande eller aning stickande känsla, dock är detta ingen smärtsam behandling. Det brukar räcka med en bedövningssalva vilket sitter i ca 30 -60 minuter. Ifall man är väldigt känslig har vi starkare bedövningsmedel vid behov.

Kan det uppstå biverkningar eller kan huden bli skadad?

Efter 30 års dokumenterat arbete kan vi med säkerhet säga att Shamá method® inte har några komplikationer eller risker. I och med att man behandlar alopecia området i flera moment och omgångar så skapar man det bästa resultatet, detta försäkrar att det inte uppstår biverkningar eller slitningar på området som behandlas.

Vad händer när jag utsätter det behandlade området för sol?

Det går bra att utsätta sig för sol två dagar efter behandlingen.
Dock är överdriven solning inte att rekommendera.