Ta bort bristningar med Shamá Stretchmark Treatment™

Shamá Clinic har sedan 1985 behandlat många personer med bristningar som har fått fantastiska ta bort hudbristningarresultat med vår unika behandlings metod: Shamá Stretchmark Treatment™. En effektiv & skonsam metod utvecklad för att ta bort bristningar med bestående resultat utan biverkningar.

Vi tar helt bort alternativt korrigerar hudbristningar med 50- 90 %. Vi har väl dokumenterat 100-tals Shamá Stretchmark Treatment™.

Nobel Forum, Karolinska Institutet & internationella plastik kirurgiska kongressen (IPRAS) m.m har uppmärksammat och erkänt vår behandlings metod för dess goda resultat.

Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas till Shamá Clinic.

Behandla bristningar med Shamá Stretchmark Treatment™

Vi börjar med att mjuka upp och jämna ut den osymmetriska huden, med hjälp av medicinska preparat och antioxidanter. En steril engångsnål går väldigt försiktigt in i huden, knappt en millimeter djupt och är därför inte smärtsam. Preparaten som används sjunker ner ytligt i huden och verkar på bristningarna dagarna efter behandlingen. Radiofrekvens behandling hjälper till att stimulera kollagen bildning vilket kompletterar Shamá Strechmark Treatment™. Korrigering av bristningarna fortsätter tills att bristningarnas nyans, mönster och struktur uppnår en harmoni med den oskadade huden.

Vi behandlar bristningar i olika steg för bästa resultat och därför varieras behandlingen beroende på personens hudtyp och intensitet av striae. Första besöket, konsultationen, är väldigt viktig då vi grundligt undersöker dina anatomiska förutsättningar. Du kan läsa vidare här om Första besöket. 

Hur många behandlingar krävs det för att få bort bristningar och tiden mellan dessa?

Ofta krävs det minst 4 behandlingar för ett tillfredställande resultat. Hudbristningar behandlas väldigt försiktigt och behandlingen upprepas med olika dagars mellanrum beroende på bristningarnas egenskaper.  Behandlingen upprepas flertal gånger för att få ett säkert och bra resultat. Ett snitt på antal besök är ca 4-6 omgångar.
behandla bristningar stockholm

Hur effektivt kan Shamá Strechmark Treatment™ få bort bristningar?

Efter många års utveckling har vi på Shamá Clinic utvecklat vår egenbehandling, Shamá Stretchmark Treatment™, som i de flesta fallen mer eller mindre helt tar bort bristningar. Resultatet blir väldigt bra, se våra före och efter bilder med Shamá Stretchmark Treatment.™

Vad kan man förvänta sig efter en slutförd behandling?

Vi på Shamá Clinic har utfört 100-tals dokumenterade behandlingar på olika hudtyper, det är med säkerhet och på goda grunder vi kan säga att vår metod tar bort bristningar alternativt korrigerar med 50-90%. Naturligtvis är varje fall på en individuell nivå och endast efter konsultation kan en ordentlig bedömning ges. Det är viktigt att förstå att det färdiga resultatet utgår ifrån dem förutsättningar man hade ifrån början. Alla av våra klienter har varit nöjda med en påtaglig förbättring.

Kan jag återgå till vardagen som vanligt efter en bristnings behandling?

Ja, det går alldeles utmärkt att återgå till vardagen. Första dagarna bör man ta det försiktigt med tung träning.

Gör det ont när man behandlar bristningar?

Vissa upplever ett kittlande eller aning stickande känsla, dock är detta ingen smärtsam behandling. Det brukar räcka med en bedövningssalva vilket sitter i ca 30 -60 minuter. Ifall man är väldigt känslig har vi starkare bedövningsmedel vid behov.

Uppstår biverkningar eller blir bristningarna värre efter en behandling?

Efter 30 års dokumenterat arbete kan vi med säkerhet säga att Shamá Strechmark Treatment™ inte har några biverkningar, komplikationer eller risker. I och med att man behandlar i flera moment och omgångar skapar man det bästa resultatet vilket försäkrar att det inte uppstår biverkningar eller slitningar på den redan skadade huden.

Vad händer när jag utsätter det behandlade området för sol?

Det går bra att utsätta sig för sol några dagar efter bristnings behandlingen.
Dock är överdriven solning inte att rekommendera.

Bakgrund – Vad är hudbristningar?

behandla bristningar på magen
Bristningar kan utvecklas på många ställen på kroppen av ett flertal anledningar. De uppstår när dermis, det mellersta lagret i huden, sträcks ut till en grad att hudens elasticitet bryts ner. När det händer så uppstår mikroskopiska blödningar i huden tillsammans med mild inflammation, vilket ger den (initialt sett) röd och lila nyansen tillsammans med upphöjningar i huden, dvs. nybildade hudbristningar.

När dermis då sträcks så sträcks även epidermis, det yttersta lagret i huden, vilket gör huden lite genomskinlig. Det är därför man kan se de rödlila strecken under huden.  Inflammation och mikroblödningar läker med tiden på vanligt vis, men lämnar då efter sig ärr formationer. Liksom ärr efter olyckor eller operations ärr är även dessa bestående.  Med tiden lägger sig den röda färgen och hudbristningarna får så småningom en något ljusare ton än din naturliga hudfärg. Dessa ljusare färger inträffar på grund av översträckningen av dermis, vilket stör den naturliga produktionen av collagen i huden. Detta i sin tur kan påverka hudpigment produktionen i det lokala området.

Bakgrund – varför läker de inte med tiden?

Problemet med bristningar är att de elastiska fibrerna i huden har blivit skadade, och elastiska fibrer är det svåraste som finns för huden att reparera. När du har en hudskada som håller på att läka så ersätter kroppen collagen proteinerna och hudens skadade strukturer, men just de elastiska fibrerna är mycket svåra att reparera. Därför läker inte hudbristningar, då kroppen inte kan effektivt reparera dessa skadade fibrerna.

Bakgrund – Vem får bristningar?

Människor som är mest sannolika att få hudbristningar är gravida kvinnor, tyngdlyftare och tonåringar. Gravida kvinnor får lätt bristningar i huden i graviditetens senare del då barnet växer snabbt. Över 75 % av gravida kvinnor får bristningar runt buken. Andra områden som är vanligt förekommande är brösten, lår och bakdel.

Tonåringar kan få bristningar på grund av den otroliga tillväxt i längd och muskelmassa som sker under puberteten. Däremot har hudbristningar som uppstår på grund av tillväxt under tonåren en tendens att återta naturlig hudton i större grad än bristningar som uppstår senare i livet.

Manliga tyngdlyftare är även benägna att få bristningar runt axlar och överarmar vid snabb muskelökning.

Viktökning i kombination med stress – När kroppen känner av ökad stress ställer den sig in på ”överlevnads läge” för att hantera stressen. Detta leder till att stress gör att kroppen kan lagra fett lättare och snabbare än normalt. Historiskt sätt har detta varit en bra överlevnadstaktik men får motsatt effekt i det moderna samhället.  Effekten är att man kan gå upp ovanliga mängder i vikt på en relativt kort tid och dermis översträcks i processen och hudbristningar uppstår.
ta bort hudbristningar stockholm

Doktorn svarar

Fråga 1: Vad är hudbristningar?
Eric F. Bernstein, M.D. (Marjlton, NJ): De är en typ av ärr orsakade av hormoner som påverkar elastin proteinerna i våran hud.

Fråga 2: Vad orsakar bristningar?
Brian D. Zelickson, M.D. (Edina, MN): Hormonförändringar i våran hud är orsaken. Dessa hormonförändringar kan komma från graviditet, vikt- ökning eller minskning, eller pubertet. Perioder av markanta hormonella förändringar resulterar ofta i hudbristningar.

Fråga 3: Varför läker de inte över tiden och hur får jag bort bristningar?
Eric F. Bernstein, M.D. (Marjlton, NJ): Som vilket ärr som, kommer de inte att läka av sig själva. De skadade elastin protein fibrerna i huden, som är orsaken till bristningar, läker inte med tiden. Det finns vissa behandlingar idag som dock kan få bort bristningar som Shamá Stretchmark Treatment.™

Fråga 4: Är viktökning orsaken?
Roy G. Geronemus, M.D. (New York, NY): Nej, viktökningen är inte orsaken i sig självt. Viktökning kan påverka kroppens hormoner, så viktökning är en faktor för bristningar eftersom det påverkar hormonerna, men det är inte själva ”sträckningen” av huden som är orsaken. The är hormonförändringarna i huden som är orsaken.

Fråga 5: Kan man förebygga hudbristningar?
Eric F. Bernstein, M.D. (Marjlton, NJ): Användning av aktuella krämer så som retinoid produkterna och alfa-hydroxy syror, kombinerat med lämpliga steroider kan användas i förebyggande syfte. Konsultera en dermatolog om du är intresserad av att förebygga bristningar.