Ärr – Uppkomst & Struktur

händeromfamarshutterstock_118928809Ärr har vi alla och i princip kan de bildas överallt på kroppen. Ett öppet sår på huden behöver inträffa för att ett ärr ska uppkomma, t.ex. efter en olycka bildas ett skrapsår eller efter en operation med skalpell uppstår ett skärsår etc. Anledningarna till ärrbildning är många, en skada på huden som bildar ett sår är ganska vanligt och drabbar oss alla. Ett ärr är resultatet av en sårläkningsprocess i hudens övre och undre lager, dvs. epidermis och dermis. Detta är följaktligen en naturlig del i läkningsprocessen. Ärrvävnad är uppbyggt av samma protein, kollagen fibrer, som i den oskadade huden, dock med en enklare uppbyggnad vilket får ett ärr att sticka ut, i både form och färg.

Olika människor har olika benägenhet till ärrbildning, vissa får stora och tjocka ärr t.ex. keloider medan andra får fina och diskreta ärr. Även färgen kan variera i allt mellan vit till mörkbrunt. Anledningen till varför ärr ser så olika ut i både färg och form – är olika faktorer som innefattar – personens hudtyp, etnicitet, ålder, lokalisation (placering på kroppen), solexponering samt skadans omfattning. Olika typer av ärr, såsom stora hypertrofiska ärr eller insjunkna atrofiska ärr m.m. kan du läsa om längre ner på sidan!

Hos äldre personer är läkningsprocessen vanligtvis långsammare, medan huden hos yngre personer allt oftare överproducerar kollagen under sårläkningen vilket leder till stora och tjocka ärr.

Ärr som är lokaliserade på eller i närheten av aktiva muskelgrupper, där det förekommer stora spänningar som på bröst, rygg och ben, har en tendens att sprida ut sig och blir därmed större och mer synliga än på andra områden på kroppen. Personer som har afrikansk eller asiatisk härkomst med tjock hud drabbas oftare av grövre ärrbildning än personer med europeisk härkomst.

Många känner inte till att det finns en effektiv och väldokumenterad behandling för olika typer av ärr, för både nybildade och gamla ärr – Shamá method® Ärrbehandling: Ärr tas bort alternativt korrigeras till den grad att det inte länge är synligt.

Hyperpigmentering & Hypopigmentering – Missfärgade & vita ärr

Hyperpigmentering (postinflammatorisk) kan uppstå under ärrbildningsprocessen. Vilket innebär att hudområdet som ska bli ett ärr överproducerar pigment (melanin), det som ger huden dess naturliga hudton. Det nybilda ärret är då mörkare i färg än den oskadade huden runt omkring. Pigment fläckar som är vanligt bland personer med färgad hud uppstår oftast efter solexponering.

Hypopigmentering kan drabba vissa personer under ärrbildningsprocessen och medför en avsaknad av färg på ärret. Ärret är då vit och sticker ut från övriga huden. Detta på grund av att cellerna som producerar melanin har förlorat sin förmåga pga. den yttre skada som orsakade ärrbildning. Även solexponering kan ge upphov till så kallade vita fläckar, skadad hud som inte längre kan producera melanin. Vita hudfläckar samt ärrbildning är vanligt bland ljushyade personer.

Varje hypopigmenterat eller hyperpigmenterat ärr är unikt i färg och form vilket medför att varje ärrborttagnings metod är annorlunda! Behandling av missfärgade eller vita ärr med Shamá method® är en del av behandlingsprocessen under en ärrbehandling. Dem alla flesta ärrbehandlingar vi erbjuder innefattar borttagning av missfärgade eller vita ärr. Kontakta oss för mer information om hur behandling av hyperpigmenterade eller hypopigmenterade ärr med Shamá metod® går till m.m.

Ärrborttagning – Olika typer av ärr

handmedhjärtaiStock_000022960837MediumHypertrofisk ärrborttagning med Shamá method®

Vid överproduktion av kollagen under sårläkningsprocessen så kan ett hypertrofiskt ärr bildas, ärret är upphöjt som en lump över den oskadade huden. Brukar normalt vara lite större i storleken. Färgen på ärret skiftar allt ifrån vitt till mörkbrunt, beroende på individens egna hudton och ifall hypo- eller hyperpigmentering ägt rum under ärrbildningsprocessen. Hypertrofiska ärr bildas vanligen inom 4-8 veckor efter en sårinfektion eller efter att såret läkt klart. Det är rekommenderat att påbörja behandling så fort såret har läkt.Varje hypertrofiskt ärr är unikt i färg och form vilket medför att varje ärrborttagnings metod är annorlunda! Hur en hypertrofisk ärrbehandling med Shamá method® går till m.m. beskrivs utförligt på sidan om Keloid ärr, som du finner nedan!

Keloid är en grövre typ av ett hypertrofiskt ärr och karakteriseras som stora svulstiga ärr. Färgen på keloid ärr skiftar allt ifrån vitt till mörkbrunt, beroende på individens egna hudton och ifall hypo- eller hyperpigmentering ägt rum under ärrbildningsprocessen. Keloider bildas mer ofta på mörkhyade personer med tjock hud än på ljushyade med tunnare hud. En typisk egenskap är att keloider brukar förstoras utöver den ursprungliga storleken. Hur en ärrborttagning med Shamá method® går till m.m. redogörs grundligt i sidan om Keloid ärr. 

Atrofisk ärrborttagning med Shamá method®

Ärr som är gropliknande, nedsjunkna eller insjunkna, små som riskorn eller i storlek av en tumme, är atrofiska ärr. Orsaken till sådan ärrbildning är pga. att underliggande fett och muskler som annars ger stöd åt huden går förlorad. Acneärr, ärrbildning efter vattkoppor och vissa bröstoperations ingrepp är typiska atrofiska ärr. Varje atrofiskt ärr är unikt i både färg och form vilket medför att varje ärrborttagnings metod är annorlunda! Hur en atrofisk ärrbehandling med Shamá method® går till m.m. beskrivs utförligt i sidorna om Acneärr samt Vattkoppsärr. 

Bristningsborttagning med Shamá Strechmark Treatment™

Hudbristningar är en typ av ärrbildning som bildas vanligtvis när huden sträcks eller tänjs väldigt snabbt. Vanligt förekommande under och efter graviditet och vid snabb viktökning eller minskning, inträffar även under puberteten då tonåringar växer snabbt. Läs om hudbristningar med Shamá Strechmark Treatment!