Ärrkorrigering efter Olycka med Shamá method®handmedhjärtaiStock_000022960837Medium

Shamá Clinic har sedan 1985 behandlat många personer med olika typer av ärr som har fått fantastiska resultat med vår ärrbehandlings metod: Shamá method®. En effektiv & skonsam metod utvecklad för att ta bort ärr & andra hud komplikationer med bestående behandlings resultat utan biverkningar.
1000-tals dokumenterade behandlingar genomförda, varför vi med säkerhet säger att vår metod tar bort alternativt korrigerar ärr med 50 – 90 %.

Nobel Forum, Karolinska Institutet & internationella plastik kirurgiska kongressen (IPRAS) m.m har uppmärksammat och erkänt Shamá method® för dess goda resultat. Läs mer om våra referenser här.
Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas kontinuerligt till Shamá Clinic för behandling.

Ärrkorrigering efter olycka, skärskada eller skrubbsår

En skada på huden som bildar ett sår är mycket vanligt och brukar drabba oss alla någon gång i livet. Ett skrap eller skrubbsår, en skär- eller splitterskada efter en bilolycka eller självskada, brännskada m.m. brukar ge ärrbildning. Ärr kan i princip bildas överallt på kroppen. Vissa personer får diskreta fina ärr och andra vanpryda stora ärr, även färgen på dem kan variera kraftigt. Mer allmänt om ärr & ärrborttagning kan du läsa vidare om här!

Ärrkorrigering – Shamá method® – Steg för steg

Ärr efter olycka m.m. kan korrigeras med Shamá method® till den grad att det tas bort. Oavsett vilket typ av ärr (t.ex. stora keloider eller
insjunkna atrofiska ärr) du har så går det att ärrbehandla hos oss.

Det krävs först och främst att hela ärr området får en jämn och fin textur, oavsett vilken ärr typ man har. Ifall man har keloid
bildning eller hypertrofiska ärr (stora hårda ärr) så är det ytterst viktigt att behandla i flera omgångar för att undvika att få atrofi.

Första besöket, konsultationen är väldigt viktig då vi grundligt undersöker ärret eller ärren och dina anatomiska förutsättningar. Du kan läsa vidare här om Första besöket. Du kan läsa vidare här om vår ärrbehandlings metod Shamá Method®.

För en förbättring av din ärrskada så krävs det flera steg:

Fas 1 Under första fasen börjar man med att behandla dem hypertrofiska eller keloidbildningarna (ifall man har sådana). Vid varje behandling penetreras det förhårdnade ärret med medicinska preparat och antioxidanter för att försiktigt mjuka upp samt jämna ut ojämnheten. En steril engångsnål går knappt en halv millimeter in i huden. Preparaten sjunker in i det yttersta hudlagret och verkar på ärret dagarna efter behandlingen. Det är viktigt att sköta om ärret/ärren enligt instruktionerna som ges. Skötsel efter en ärrbehandling är ett av det viktigaste momentet i att lyckas att få goda resultat.

Fas 2 I andra fasen är det utjämningen av yttexturen och pigment ansamlingen eller förlusten som behandlas. Även om ärret är jämnt och fint kan en viss glänsande yta behövas behandlas. Ett flertal pigment blandas ihop för att passa din naturliga hudnyans och kamouflera den ojämna pigmentförlusten eller pigmentansamlingen på ärret. Dem första behandlingarna jämnar ut yttexturen och grundar en bra bas på ärret/ärren.

Fas 3 I tredje fasen handlar det om att behandla till den graden att ärrets nyanser, mönster och struktur uppnår en harmoni i färg och form med den oskadade huden. På så sätt reduceras ärret och sticker därmed inte ut längre.

Hur många ärrbehandlingar behöver göras och tid mellan dessa?

Ofta krävs det minst 4 behandlingar för ett tillfredställande resultat. För att inte skada överhuden (epidermis) upprepas behandlingen med 8-30 dagars mellanrum beroende på ärrets egenskaper. Varje individ och varje ärr har olika förutsättningar. För en närmare bedömning krävs ett personligt besök där man grundligt undersöker ärret eller ärren. Även då kan man inte helt och hållet ge ett exakt utlåtande. Efter första behandlingen har man lärt känna ärret och din huds egenskaper och kan göra en närmare bedömning. Därför upprepas behandlingen ett flertal gånger då man inte använder allt för starka preparat. Ett snitt på antal behandlingar är ca 4-6 gånger.

Vad kan man förvänta sig efter en slutförd ärrkorrigerings behandling? boygirlloanshutterstock_103884404

Vi på Shamá Clinic har utfört 1000-tals dokumenterade ärrbehandlingar på olika hud typer med olika operationsresultat, det är med säkerhet och på goda grunder vi kan säga att vår metod tar bort ärr alternativt korrigerar med 50-90%. Naturligtvis är varje fall på en individuell nivå och endast efter konsultation kan en ordentlig bedömning ges. Det är viktigt att förstå att det färdiga resultatet utgår ifrån dem förutsättningar man hade ifrån början. Ett ärr är en skadad hud och en total synlig reparation kan inte göras alla gånger. Dock kan det bli betydligt bättre. Många klienter har varit nöjda efter en påtaglig förbättring.

Gör det ont när man behandlar ärr?

Vissa upplever ett kittlande eller aning stickande känsla, dock är detta ingen smärtsam behandling. Det brukar räcka med en bedövningssalva vilket sitter i ca 45 minuter. Ifall man är väldigt känslig finns det starkare bedövningskräm vid behov.

Uppstå biverkningar eller kan skadan bli värre efter ärrkorrigering?

Efter 30 års dokumenterat arbete kan vi med säkerhet säga att Shamá Method® inte har några komplikationer eller risker. I och med att man behandlar ärret i flera moment och omgångar skapar man det bästa resultatet vilket försäkrar att det inte uppstår biverkningar eller slitningar på den redan skadade ärrvävnaden. Många tror felaktigt att eftersom ett ärr är tjockt och hårt så är huden också tåligare. Tvärtom är den ärrade huden ömtåligare än den normala huden i och med detta behandlar man i flera omgångar med varsamhet och omsorg. Beroende på vilken typ av ärr det handlar om kombineras också kompletterande ingrepp för bästa resultat. T.ex. vid keloid ärr eller insjunkningar så kombineras radiofrekvensbehandling som ytterligare mjukar upp ärret vilket också förbättrar slutresultatet.

Vad händer när jag utsätter det behandlade området för sol?

Det går bra att sola två dagar efter behandlingen. Dock rekommenderas inte överdriven solning då detta kan påverka behandlingens resultat.