Behandla ärr efter Brännskada med Shamá Method®

Shamá Clinic har sedan 1985 behandlat många personer med bränn- & syra skador som har fått fantastiska resultat med vår unika behandlings metod: Shamá method®. ”En effektiv & skonsam metod utvecklad för att behandla ärr & andra hud komplikationer med bestående behandlings resultat utan biverkningar”.

1000-tals dokumenterade behandlingar genomförda, varför vi med säkerhet säger att vår metod tar bort alternativt korrigerar ärr med 50- 90 %.

Nobel Forum, Karolinska Institutet & internationella plastik kirurgiska kongressen (IPRAS) m.m har uppmärksammat och erkänt Shamá method® för dess goda resultat. Läs mer om våra referenser här.

Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas kontinuerligt till Shamá Clinic för brännskada behandling.

Vad är en brännskada och vad är det för ärr som uppstår?

Brännskador på kroppen kan uppstå av olika varma källor som t ex eld låga, kokande vatten eller ånga, även frätande syra (kemikalier), friktion och elektricitet kan ge upphov till sådana skador. Oavsett anledning till uppkomsten av en brännskada, som har lämnat synliga ärr eller allvarligare skador än ärr, så har många brännskadade personer svåra men för livet, speciellt personer som har drabbats för ett brott samt överlevt t.ex. en syra attack eller mord brand. Ytliga brännskador på kroppen är ganska vanligt förekommande, dem allra flesta stöter någon gång i livet på ett varmt föremål allt ifrån en cigarett till en spis platta.

Brännskador på hudens yttersta lager epidemis kan enkelt behandlas hemma med tex kallt vatten eller kylande kräm som Aloe Vera. Sådana överhuds brännskador (tidigare benämnt 1:a gradens brännskada) brukar normal ge upphov till svullnad, rodnad och ömhet av t ex för mycket solande/solbränna och brukar läka inom 1 vecka. Ytlig delhudsbrännskada (tidigare benämnt 2:a gradens brännskada) innebär att dem två övre hudlagren (epidermis & dermis) har skadats, dock enbart på ytan av det undre hudlagret dermis och brukar normalt vara väldigt smärtsamt och ger upphov till rodnad, ömhet och blåsor, i normala fall brukar det läka inom ca 1 månad. I regel så uppstår inte några ärr, dock kan pigment förändring efter brännskadan bildas och området blir då ljusare eller mörkare vilket går att pigment behandla hos oss med Shamá Method®.

Charming and handsome man half face

Vid djup delhudsbrännskada (tidigare benämnt 2 & 3:a gradens brännskada) behöver ofta ett
kirurgiskt ingrepp utföras då hudens övre och undre lager är allvarligt till mycket allvarligt skadad. Brännskador som tar längre än ca 1 månad att läka ökar uppkomsten av ärrbildning. Ärr läkning efter delhudsbrännskada kan ta mellan 6 månader upp till 18 månader. Dem kan visa sig i allt mellan rosa till mörk lila i färgen och är upphöjt (hypertrofiskt) över omkring liggande hud. Sådana ärr är ofta hyperkänsliga och brukar klia och klåda. Efter ärrbildning eller operations ingrepp så kan eventuell läderhud som har exponerats behandlas hos oss på Shamá Clinic.

Hur vi behandlar ärr efter brännskada med Shamá Method®

När man behandlar ärr efter brännskador är det viktigt att förstå att det kräver omsorg och många sessioner för ett bra resultat. Därför behöver man ha tålamod, inte bara för klienten men även behandlaren. På ansiktet innebär det att rekonstruera och framhäva dem fundamentala formerna. Detta innebär rekonstruktion av ögonbryn, läppform, skuggning av näsa osv. Beroende på omfattningen av brännskadan och hudtransplantationer som utförts, kan huden vara ojämn med olika hud texturer samt nyans skillnader. Huden kan också vara läderaktig och grov. Patienten kan känna en svårighet att göra vissa rörelser pga. uppstramning och förhårdnad i huden. Till en viss del kan vi förbättra både form men även funktion. Många klienter har varit tacksamma då utseendet har förbättras men också funktionen och förhårdnader som orsakar smärta, kliande och stort obehag har reducerats. Genom att mjuka upp huden kan det bli lättare att t.ex. le eller vrida huvudet i olika riktningar. Shamá Method® ärrbehandling är även lika effektiv på andra delar av kroppen.

Varje brännskade ärr måste behandlas individuellt eftersom alla ärr har olika anatomiska egenskaper och förutsättningar. Första besöket, konsultationen, är väldigt viktig då vi grundligt undersöker skadan och dina anatomiska förutsättningar. Du kan läsa vidare här om Första besöket. Du kan läsa vidare här om våran behandlings metod Shamá Method®.

Fas 1 Under första fasen i att behandla dina ärr är att undersöka och avgöra vilket typ av skada det är frågan om. Många kan ha hypertrofiska, keloid bildningar och förhårdnader. Behandlingen går till så att ytan av den hårda ärrvävnaden penetreras med bland annat medicinska preparat och antioxidanter. Dessa skonsamma preparat mjukar upp och jämnar ut den osymmetriska ärrvävnaden. En steril engångsnål går väldigt försiktigt in i huden. Preparaten som används sjunker in ytligt i hudlagret och verkar på ärret dagarna efter behandlingen. Det är viktigt att sköta om det behandlade området enligt instruktionerna som ges. Skötseln efter behandlingen är ett viktigt moment för att få goda resultat.

Fas 2 Andra fasen innefattar en utjämning av den skadade hudytan samt förbättring av melanin(pigment) skador. Brännskade ärr kan se jämna och fina ut men har en tom och kal glänsande yta som måste vidare behandlas. Preparaten som används i fas 2 behandlar den glänsande ytan. Flera olika pigment blandas ihop för att jämna ut pigment ansamlingen eller pigment förlusten. Dem första behandlingarna jämnar ut yttexturen på ärren.

Fas 3 I tredje fasen handlar det om att behandla till den graden att ärrets nyanser, mönster och struktur uppnår en harmoni i färg och form med den oskadade huden. På så sätt reduceras ärret och sticker därmed inte ut längre.

Hur många ärrbehandlingar kräver brännskadan och tiden mellan dessa?

Det krävs ofta minst 4 -6 behandlingar för ett tillfredställande resultat vilket berörs av faktorer som tjockleken av ärrvävnaden etc. Ärret behandlas väldigt försiktigt och ärrbehandlingen upprepas med 8 till 30 dagars mellanrum beroende på. Varje individ och varje enskilt ärr (t.o.m. på samma person) kan ha olika förutsättningar. För en bedömning så krävs det ett personligt besök, konsultation, där man undersöker skadan utförligt. Även då kan man inte helt och hållet ge ett exakt utlåtande. Efter första behandlingen har man lärt känna ärret och din huds egenskaper och kan därifrån få kunskapen som hjälper till att gå vidare med behandlingsprocessen. Därför upprepas behandlingen flertal gånger för att få ett säkert och bra resultat.

Vad kan man förvänta sig efter en slutförd ärrbehandling?

Vi på Shamá Clinic har utfört 1000-tals dokumenterade ärrbehandlingar på olika hud typer med olika operationsresultat, det är med säkerhet och på goda grunder vi kan säga att vår metod tar bort ärr alternativt korrigerar med 50-90%. Naturligtvis är varje fall på en individuell nivå och endast efter konsultation kan en ordentlig bedömning ges. Det är viktigt att förstå att det färdiga resultatet utgår ifrån dem förutsättningar man hade ifrån början. Ett ärr är en skadad hud och en total synlig reparation kan inte göras alla gånger. Dock kan det bli betydligt bättre. Många klienter har varit nöjda efter en påtaglig förbättring.

Kan jag återgå till vardagen som vanligt efter en ärrbehandling?

Ja, det går bra att återgå till vardagen som vanligt. Dem behandlade ärren får dock inte skylas med bandage eller åtsittande kläder. Första dagarna bör man ta det försiktigt med tung träning där man svettas mycket.

Gör det ont?

Vissa upplever ett kittlande eller aning stickande känsla, dock är detta ingen smärtsam behandling. Det brukar räcka med en bedövningssalva vilket sitter i ca 30 -60 minuter. Ifall man är väldigt känslig har vi starkare bedövningsmedel vid behov.

Kan det uppstå biverkningar eller kan skadan bli värre efter en ärrbehandling?

Efter 30 års dokumenterat arbete kan vi med säkerhet säga att Shamá Method® inte har några komplikationer eller risker. I och med att man behandlar ärret i flera moment och omgångar skapar man det bästa resultatet vilket försäkrar att det inte uppstår biverkningar eller slitningar på den redan skadade ärrvävnaden. Många tror att eftersom ärret är tjockt och hårt så är huden också tåligare. Tvärtom är den ärrade huden ömtåligare än den normala huden i och med detta behandlar man i flera omgångar med varsamhet och omsorg. Beroende på vilken typ av skada det gäller kombineras också kompletterande ingrepp för bästa resultat. T.ex. vid keloid ärr så kombineras Radiofrekvens behandling som ytterligare mjukar upp ärret vilket också förbättrar slutresultatet.

Vad händer när jag utsätter det behandlade området för sol?

Det går bra att utsätta sig för sol två dagar efter behandlingen.
Dock är överdriven solning inte att rekommendera.