Hudsjukdomar & medfödd hudåkomma

Shamá Clinic har sedan 1985 behandlat många personer med hud besvär som har fått fantastiska resultat med vår unika behandlings metod: Shamá method®.En effektiv & skonsam metod utvecklad för att behandla ärr & andra hud komplikationer med bestående behandlings resultat utan biverkningar”.

1000-tals dokumenterade behandlingar genomförda, varför vi med säkerhet säger att vår metod tar bortalternativt korrigerar ärr med 50- 90 %.
Nobel Forum, Karolinska Institutet & internationella plastik kirurgiska kongressen (IPRAS) m.m har uppmärksammat och erkänt Shamá method® för dess goda resultat. Läs mer om våra referenser här.

Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas kontinuerligt till Shamá Clinic för behandling.

Behandling av sjukdom, hudåkomma eller medfödda defekter
623-06726259 © Masterfile Royalty-Free Model Release: Yes Property Release: No Young woman lying on bed and reading

Att födas med en sjukdom, hudproblem eller att upptäcka det senare i livet kan vara problematiskt för vissa personer. På Shamá Clinic har vi genom åren behandlat patienter med vitiligo, alopecia och vattkoppor m.m. som har fått mycket bra resultat. Oavsett vilket typ av hudkomplikation eller hudproblematik du har så kontakta oss för ditt specifika problem så hjälper vi gärna till.
Ärr såväl som andra hudkomplikationer, gamla som nya, går att ta bort alternativt korrigera till den graden att hudkomplikationen inte är synligt med blotta ögat.

Shamá method® behandling

Före själva behandlingen så test-behandlas klienten på ett litet hudområde. Detta för att se ifall preparaten och ämnena tas emot av huden, anledning för detta är för att vissa individer med sjukdomar inte tar emot preparaten m.m. och stöter istället bort dem.

Behandling utförs med en steril engångsnål som går väldigt försiktigt in i huden, knappt en millimeter djupt och är därför inte smärtsam. Preparaten som används sjunker in ytligt i hudlagret och verkar på området dagarna efter behandlingen. Det är viktigt att sköta om det behandlade området enligt instruktionerna som ges. Skötseln efter behandlingen är ett viktigt moment för att få goda resultat.
I slutfasen handlar det om att återskapa det skadade området i harmoni med övriga huden och på så sätt smälter det behandlade området in med den omkring liggande huden och sticker därmed inte ut längre.

Vid varje behandling bedömer man ifall man behöver förstärka behandlingens effekt för att få ett påtagligt resultat. Första besöket, konsultationen, är väldigt viktig då vi gör en grundlig undersökning av dina anatomiska förutsättningar. Du kan läsa vidare här om Första besöket. Läs vidare här om vår behandlings metod Shamá method®.

Hur många behandlingar behöver göras och hur lång tid mellan dessa?

Ofta krävs det minst 4 behandlingar för ett tillfredställande resultat. För att inte skada överhuden (epidermis) upprepas behandlingen med 8-30 dagars mellanrum beroende på hudens egenskaper. Varje individ och varje komplikation har olika förutsättningar. För en närmare bedömning så krävs det ett personligt besök där man grundligt undersöker personen. Även då kan man inte helt och hållet ge ett exakt utlåtande. Efter första behandlingen har man lärt känna hudens egenskaper och kan göra en närmare bedömning. Därför upprepas behandlingen ett flertal gånger då man inte använder allt för starka preparat. Ett snitt på antal behandlingar är ca 4-6 gånger.

Vad kan man förvänta sig efter en slutförd behandling med Shamá method®?

Vi på Shamá Clinic har utfört 1000-tals dokumenterade behandlingar på olika hud typer, det är med säkerhet och på goda grunder vi kan säga att vår metod tar bort alternativt korrigerar hudkomplikationer med 50-90%. Naturligtvis är varje fall på en individuell nivå och endast efter konsultation kan en ordentlig bedömning ges. Det är viktigt att förstå att det färdiga resultatet utgår ifrån dem förutsättningar man hade ifrån början. En skadad hud kan inte alla gånger få en total synlig reparation, dock kan det bli betydligt bättre. Många klienter har varit nöjda efter en påtaglig förbättring.

Gör det ont när man behandlar?

Vissa upplever ett kittlande eller aning stickande känsla, dock är detta ingen smärtsam behandling. Det brukar räcka med en bedövningssalva vilket sitter i ca 45 minuter. Ifall man är väldigt känslig finns det starkare bedövningskräm vid behov.

Uppstå biverkningar eller kan skadan bli värre efter behandling?

Efter 30 års dokumenterat arbete kan vi med säkerhet säga att Shamá Method® inte har några komplikationer eller risker. I och med att man behandlar i flera moment och omgångar skapar man det bästa resultatet vilket försäkrar att det inte uppstår biverkningar eller slitningar på den redan skadade vävnaden. Många tror felaktigt att eftersom ett ärr är tjockt och hårt så är huden också tåligare. Beroende på vilken typ av hudkomplikation det handlar om kombineras också kompletterande ingrepp för bästa resultat. T.ex. så har radiofrekvens visat sig vara ett bra komplement då det mjukar upp behandlings området vilket också förbättrar slutresultatet.

Vad händer när jag utsätter det behandlade området för sol?

Beroende på vilken typ av sjukdom det rör sig om, brukar det normalt rekommenderas att inte sola då detta kan påverka behandlingens resultat.