Behandla bukplastik ärr med Shamá Method®

gynekomastiShamá Clinic har sedan 1985 behandlat många personer med bukplastik ärr som har fått fantastiska resultat med vår unika behandlings metod: Shamá method®. ”En effektiv & skonsam metod utvecklad för att behandla ärr & andra hud komplikationer med bestående behandlings resultat utan biverkningar”.

1000-tals dokumenterade behandlingar genomförda, varför vi med säkerhet säger att vår metod tar bort alternativt korrigerar ärr med 50- 90 %.

Nobel Forum, Karolinska Institutet & internationella plastik kirurgiska kongressen (IPRAS) m.m har uppmärksammat och erkänt Shamá method® för dess goda resultat. Läs mer om våra referenser här.

Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas kontinuerligt till Shamá Clinic för behandling.

Hur ser bukplastik ärret ut och vart sitter det?

Bukplastik är ett kosmetisk och rekonstruktiv kirurgiskt ingrepp för att ta bort överskott av fett och hudvävnad från buken. Detta kan uppstå efter drastisk bantning eller graviditet. Bukplastik ärr brukar sitta horisontellt, i en mjuk lutning nära pubishårlinjen från ena höftsidan till den andra. Har naveln flyttats får man också ärr runt den. Beroende på kirurgens skicklighet samt dina anatomiska förutsättningar kan ärren få olika utseenden. Önskat resultat är ett smal och jämnt snitt med några mm bredd längs buken. Nyansen på ärren kan vara allt ifrån vitt till mörkbrunt vilket beror främst på din naturliga hudton. Förhårdning av ärrvävnad på det opererade området är normalt och brukar gå bort inom ett år. Ibland kan förhårdnad vävnad kvarstå, detta kan vara ett symtom på nekros; fett som förlorat blodtillförsel och dött eller stora ärrbildningar, så kallade hypertrofiska och keloid ärr. Ärrbildning kan också vara en reaktion på suturerna (stygn där snittet sytts ihop) där muskler stramats upp.

Hur vi behandlar ärr efter bukplastik med Shamá Method®

Bukplastik ärr sitter på ett område som utsätts för daglig påfrestning, tryck ochfemalestomachwithhandsoniStock_000014500910Medium uttöjning. Därför kan det krävas mer omsorg i att behandla ärrvävnaden, i jämförelse med ett område som utsätts för mindre påfrestningar ex. armar och ansikte. Vid ett besök, konsultation, görs en grundlig undersökning på ärret/ärren och dina anatomiska förutsättningar. Du kan läsa mer om det första besöket här. Du kan läsa vidare här om våran behandlings metod Shamá Method®. Det krävs flera steg i att förbättra bukplastik ärr:

Fas 1 Under första fasen så behandla man dem hypertrofiska eller keloidbildningar som uppstått (ifall man har sådana). Vid varje behandling penetreras förhårdnaden med medicinska preparat och antioxidanter för att försiktigt mjuka upp samt jämna ut ojämnheten. En steril engångsnål används och går knappt en halv millimeter in i huden. Preparaten sjunker in i det yttersta hudlagret och behandlar ärret dagarna efter behandlingen. Det är viktigt att sköta om det bhandlade ärret/ärren enligt instruktionerna som ges. Skötsel efter ärrbehandling är ett av det viktigaste momentet i att lyckas att få goda resultat.

Fas 2 Är man klar med fas 1 eller har ett jämnt och fint ärr så är det utjämningen av yttexturen och pigment ansamlingen eller förlusten som behandlas under andra fasen. Även om ärret är jämn och fint kan det ha en glänsande yta som behöver behandlas. Preparaten som används är endast för att utjämna den glänsande ytan. Flertal pigment blandas ihop för att passa din naturliga hud nyans och kamouflera den ojämna pigment förlusten eller pigment ansamlingen på ärret.

Fas 3 I tredje fasen handlar det om att behandla till den graden att ärrets nyanser, mönster och struktur uppnår en harmoni i färg och form med den oskadade huden. På så sätt reduceras ärret och sticker därmed inte ut längre.

Hur många ärrbehandlingar behöver göras och tiden mellan dessa?

Det brukar kräva minst 4 behandlingar för ett tillfredställande resultat. För att inte skada huden upprepas behandlingen med 8-30 dagar mellanrum beroende på ärrets egenskaper. Varje individ och varje enskilt ärr har olika förutsättningar. För en bedömning krävs det ett personligt besök där man grundligt undersöker ärren. Även då kan man inte helt och hållet ge ett exakt utlåtande. Efter första behandlingen har man lärt känna ärret och din huds egenskaper och kan göra en närmare bedömning.

Vad kan man förvänta sig efter en slutförd ärrbehandling?

Vi på Shamá Clinic har utfört 1000-tals dokumenterade ärrbehandlingar på olika hud typer med olika operationsresultat, det är med säkerhet och på goda grunder vi kan säga att vår metod tar bort ärr alternativt korrigerar med 50-90%. Naturligtvis är varje fall på en individuell nivå och endast efter konsultation kan en ordentlig bedömning ges. Det är viktigt att förstå att det färdiga resultatet utgår ifrån dem förutsättningar man hade ifrån början. Ett ärr är en skadad hud och en total synlig reparation kan inte göras alla gånger. Dock kan det bli betydligt bättre. Många klienter har varit nöjda med en påtaglig förbättring.

Gör det ont när man behandlar bukplastik ärr?

Vissa upplever ett kittlande eller aning stickande känsla, dock är detta ingen smärtsam behandling. Det brukar räcka med en bedövningssalva vilket sitter i ca 45 minuter. Ifall man är väldigt känslig så används en starkare bedövningskräm.

Uppstår biverkningar eller kan skadan bli värre efter en ärrbehandling?

Efter 30 års dokumenterat arbetet kan vi med säkerhet säga att Shamá Method® inte har några komplikationer eller biverkningar. I och med att man behandlar bukplastik ärr i flera steg uppstår det inga biverkningar eller ytterligare slitningar på ärren. Många tror att eftersom ärret är tjockt och hårt så är huden också tåligare. Tvärtom är ärr tunnare än den normala huden och måste därför behandlas i flera omgångar och varsamt. Beroende på vilken typ av ärr det gäller kombineras också kompletterande ingrepp för bästa resultat. T.ex. vid keloid ärr så kombineras radiofrekvensbehandling som mjukar upp ärren vilket också förbättrar slutresultatet.

Vad händer när jag utsätter det behandlade området för sol?

Det går bra att sola två dagar efter en ärrbehandling. Dock rekommenderas inte överdriven solning då detta kan påverka behandlingens resultat.