Behandla hårtransplantation ärr med Shamá Method®

Hårtransplantation ärr

Shamá Clinic har sedan 1985 behandlat många personer med hårtransplantation ärr som har fått fantastiska resultat med vår unika behandlings metod: Shamá method®. ”En effektiv & skonsam metod utvecklad för att behandla ärr & andra hud komplikationer med bestående behandlings resultat utan biverkningar”.

1000-tals dokumenterade behandlingar genomförda, varför vi med säkerhet säger att vår metod tar bort alternativt korrigerar ärr med 50- 90 %.

Nobel Forum, Karolinska Institutet & internationella plastik kirurgiska kongressen (IPRAS) m.m har uppmärksammat och erkänt Shamá method® för dess goda resultat. Läs mer om våra referenser här.

Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas kontinuerligt till Shamá Clinic för behandling.

Vart sitter hårtransplantation ärr & hur ser det ut?

Under en hårtransplantation skärs en lång så kallad ”stripp” eller slits i baksidan av huvudet, oftast ca 1 till 3 dm i längd och 1 cm i höjd. Hårsäckarna plockas ut ifrån den beskärda slitsen och transplanteras på det önskade området på huvudet. Tyvärr lämnar detta ibland ett väldigt tydligt och kalt ärr. Under FUE (Follicar Unit Extraction) så plockas varje hårsäck individuellt för att därmed transplanteras på det önskade området. Detta lämnar dock små runda och kala fläckar eller ärr som liknar så kallade “spik ärr”.

Hur behandlar man hårtransplantation ärr med Shamá Method®?

Slutmålet med ärrbehandlingen är att dämpa ärrbildningen samt simulera hårsäckar så att det kala området får ett intryck av hår. Ärrbildning efter en hårtransplantation, speciellt efter ett stripp ingrepp, är väldigt vanligt och ibland uppstår ett långt hypertrofiskt ärr. Efter ett FUE ingrepp så kan man se spår av hår förlusten i ringarna som uppstått som har en glänsande yta på grund av skadorna i huden. I vissa fall kan också keloid ärr uppkomma. Varje ärr måste behandlas individuellt eftersom alla ärr har olika anatomiska egenskaper och förutsättningar. Första besöket, konsultationen, är väldigt viktig då vi grundligt undersöker ärret och dina anatomiska förutsättningar. Du kan läsa vidare här om Första besöket. Du kan läsa vidare här om våran behandlings metod Shamá Method®.

Fas 1 Första fasen i att behandla dina ärr är att undersöka och avgöra vilket typ av ärr skada det är frågan om. Behandlingen går till så att ytan av den hårda ärrvävnaden penetreras med bland annat medicinska preparat och antioxidanter. Dessa skonsamma preparat mjukar upp och jämnar ut den osymmetriska ärrvävnaden. Den sterila engångsnålen går väldigt försiktigt i huden, knappt en millimeter djupt och är därför inte smärtsam. Preparaten som används sjunker in ytligt i hudlagret och verkar på hårtransplantation ärret dagarna efter behandlingen. Det är viktigt att sköta om det behandlade området enligt instruktionerna som ges. Skötseln efter ärrbehandlingen är ett viktigt moment för att få goda resultat.

Fas 2 Andra fasen innefattar en utjämning av den skadade hudytan samt förbättring av melanin(pigment) skador. Ärret kan se jämnt och fint ut men har en tom och kal glänsande yta som måste vidare behandlas. Preparaten som används i fas 2 behandlar den glänsande ytan. Flera olika pigment (färg) blandas ihop för att jämna ut pigment ansamlingen eller pigment förlusten i hårtransplantations ärret. Dem första behandlingarna jämnar ut yttexturen på ärret och bildar på så sätt en grund som blir en bra bas för ärrbehandling.

Fas 3 I tredje fasen handlar det om att behandla till den graden att ärrets nyanser, mönster och struktur uppnår en harmoni i färg och form med den oskadade huden. På så sätt reduceras ärret och sticker därmed inte ut längre.

Hur många ärrbehandlingar behöver göras och tiden mellan dessa?

HARTRSPL.F&EFTER
Före & efter bilder med Shamá Method®

Det krävs ofta minst 4 behandlingar för ett tillfredställande resultat. Ärret behandlas väldigt försiktigt och ärrbehandlingen upprepas med 8 till 30 dagars mellanrum beroende på ärrets egenskaper. Detta för att undvika mer påfrestning på den redan skadade huden. Varje individ och varje enskilt ärr (t.o.m. på samma person) kan ha olika förutsättningar. För en bedömning så krävs det ett personligt besök, konsultation, där en utförlig undersökning görs på ärren. Även då kan man inte helt och hållet ge ett exakt utlåtande. Efter första behandlingen har man lärt känna ärren och din huds egenskaper och kan därifrån få kunskapen som hjälper till att gå vidare med behandlingsprocessen. Därför upprepas behandlingen flertal gånger för att få ett säkert och bra resultat. Ett snitt på antal behandlingar är ca 4-6 omgångar.

Vad kan man förvänta sig efter en slutförd ärrbehandling?

Vi på Shamá Clinic har utfört 1000-tals dokumenterade ärrbehandlingar på olika hudtyper med olika operationsresultat, det är med säkerhet och på goda grunder vi kan säga att vår metod tar bort ärr alternativt korrigerar med 50-90%. Naturligtvis är varje fall på en individuell nivå och endast efter konsultation kan en ordentlig bedömning ges. Det är viktigt att förstå att det färdiga resultatet utgår ifrån dem förutsättningar man hade ifrån början. Ett ärr är en skadad hud och en total synlig reparation kan inte göras alla gånger. Dock kan det bli betydligt bättre. Många klienter har varit nöjda med en påtaglig förbättring.

Kan jag återgå till vardagen som vanligt efter ärrbehandlingen?

Ja, det går alldeles utmärkt att återgå till vardagen som vanligt. Hårtransplantation ärret får dock inte skylas med bandage eller åtsittande huvudbonad. Första dagarna bör man ta det försiktigt med tung träning där man svettas mycket.

Gör det ont när man gör en ärrbehandling?

Vissa upplever ett kittlande eller aning stickande känsla, dock är detta ingen smärtsam behandling. Det brukar räcka med en bedövningssalva vilket sitter i ca 30 -60 minuter. Ifall man är väldigt känslig har vi starkare bedövningsmedel vid behov.

Kan det uppstå biverkningar eller kan skadan bli värre efter en ärrbehandling?

I och med att man behandlar hårtransplantations ärr i flera moment och omgångar skapar man det bästa resultatet vilket försäkrar att det inte uppstår biverkningar eller slitningar på den redan skadade ärrvävnaden. Många tror att eftersom ärr är tjocka och hårda så är huden också tåligare. Tvärtom är den ärrade huden ömtåligare än den normala huden, i och med detta så behandlar man i flera omgångar med varsamhet och omsorg. Beroende på vilken typ av ärr det handlar om så kombineras även kompletterande ingrepp för bästa resultat. T.ex. vid keloider så kombineras radiofrekvensbehandling som ytterligare mjukar upp ärr vilket också förbättrar slutresultatet.

Vad händer när jag utsätter det behandlade området för sol?

Det går bra att utsätta sig för sol två dagar efter behandlingen. Dock är överdriven solning inte att rekommendera.