I teamet på Shamá Clinic The Aesthetic Group ingår personal med olika bakgrund och kompetens för att vi tillsammans skall åstadkomma det resultat Du är värd.

Dr_Rafael

Rafael Acosta

Specialist i plastikkirurgi, mikrokirurg, med tidigare erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet. Medlem i Svensk- och Nordisk plastikkirurgisk förening samt Svensk förening för estetisk plastikkirurgi.

Shamim Malik

Grundare av Shama Clinic the Aesthetic Group samt utvecklare av Shamá method®.

DR_CHRISTER_L_ws

Christer Lindquist

Specialist i plastikkirurgi. Medlem i Svensk- och Nordisk plastikkirurgisk förening samt Svensk förening för estetisk plastikkirurgi. International Society of Aesthetic Plastic Surgery. American Society of Aesthetic Plastic Surgery. Sveriges Läkarförbund.

Sean Malik

VD i Shama Clinic samt specialist inom Shamá method® ärrbehandling.