Ta bort acneärr med Shamá method®

behandla acneärr - ärr efter acne

Acneärr behandling med Shama’ Method®

Shamá Clinic har sedan 1985 behandlat många personer med acneärr som har fått fantastiska resultat med vår unika behandlings metod: Shamá method®.En effektiv & skonsam metod utvecklad för att behandla ärr & andra hud komplikationer med bestående behandlings resultat utan biverkningar”.

1000-tals dokumenterade behandlingar genomförda, varför vi med säkerhet säger att vår metod tar bort alternativt korrigerar acneärr med 50- 90 %.

Nobel Forum, Karolinska Institutet & internationella plastik kirurgiska kongressen (IPRAS) m.m har uppmärksammat och erkänt Shamá method® för dess goda resultat. Läs mer om våra referenser här.

Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas kontinuerligt till Shamá Clinic för behandling.

 

Vad är acneärr och hur ser det ut?

Acne (acne vulgaris) eller finnar som det ofta kallas drabbar 80-90 % av befolkningen någon gång i livet. Vanligt förekommande under tonåren och brukar för dem allra flesta avta vid 20 – 25 års ålder. Under puberteten ökar hormon produktionen vilket gör att talgkörtlarna som sitter i en hårsäck under huden bildar mer talg, parallellt produceras en acnebakterie i talgkörteln och på så sätt uppstår acne när talgkörtelns nedre del inflammeras. Ärrbildning på grund av acne drabbar en mindre andel av dem som har eller har haft finnar, ärren ser ut som gropar, som kan vara platta och utsträckta, eller fördjupningar som är mindre men djupa (så kallade atrofiska ärr). Många med mer eller mindre synliga acneärr, oftast på ansiktet och överkroppen, lider pga. detta och undviker särskilda situationer som offentliga platser, har låg självkänsla och kan bli deprimerade. Men det ska inte behöva vara så när det finns en välbeprövad och effektiv acneärr behandling.

Hur vi behandlar acneärr med Shamá method®

Varje ärr måste behandlas individuellt eftersom alla acneärr har olika anatomiska egenskaper och förutsättningar. Första besöket, konsultationen, är väldigt viktig då vi grundligt undersöker ärren och dina anatomiska förutsättningar. Du kan läsa vidare här om Första besöket. Du kan läsa vidare här om våran behandlings metod Shamá method®.

acneärr behandling

Ta bort acneärr

Fas 1 Första fasen i att behandla dina acneärr är att undersöka och avgöra vilket typ av ärrskada det är frågan om. Behandlingen går till så att ytan av ärrvävnaden penetreras med bland annat medicinska preparat och antioxidanter. Dessa skonsamma preparat mjukar upp och jämnar ut den osymmetriska atrofiska ärrvävnaden. Den sterila engångsnålen går väldigt försiktigt i huden, knappt en millimeter djupt och är därför inte smärtsam. Preparaten som används sjunker in ytligt i hudlagret och verkar på ärren dagarna efter behandlingen. Det är viktigt att sköta om det behandlade området enligt instruktionerna som ges. Skötseln efter behandlingen är ett viktigt moment för att få goda resultat. Radiofrekvens behandling hjälper till att stimulera kollagen i huden vilket kompletterar Shamá method®.

Fas 2 Andra fasen innefattar en utjämning av den skadade hudytan samt förbättring av melanin(pigment) skador. Flera olika pigment (färg) blandas ihop för att jämna ut hyper- eller hypopigmenteringen. Dem första behandlingarna jämnar ut yttexturen på ärren och bildar på så sätt en grund som blir en bra bas för ärrbehandling.

Fas 3 I tredje fasen handlar det om att behandla till den graden att ärrets nyanser, mönster och struktur uppnår en harmoni i färg och form med den oskadade huden. På så sätt reduceras ärret och sticker därmed inte ut längre.

ärr efter finnarHur många acneärr behandlingar behöver göras och tiden mellan dessa?

Det krävs ofta minst 4 behandlingar för ett tillfredsställande resultat. Ärren behandlas väldigt försiktigt och ärrbehandlingen upprepas med 8 till 30 dagars mellanrum beroende på ärrens egenskaper. Detta för att undvika mer påfrestning på den redan skadade huden. Varje individ och varje acneärr (t.o.m. på samma person) kan ha olika förutsättningar. För en bedömning så krävs det ett personligt besök, konsultation, där man undersöker ärren. Även då kan man inte helt och hållet ge ett exakt utlåtande. Efter första behandlingen har man lärt känna acneärren och din huds egenskaper och kan därifrån få kunskapen som hjälper till att gå vidare med behandlingsprocessen. Därför upprepas behandlingen flertal gånger för att få ett säkert och bra resultat. Ett snitt på antal behandlingar är ca 4-6 omgångar.

Vad kan man förvänta sig efter en slutförd acneärr behandling?

Vi på Shamá Clinic har utfört 1000-tals dokumenterade ärrbehandlingar på olika hudtyper, det är med säkerhet och på goda grunder vi kan säga att vår metod tar bort acneärr alternativt korrigerar med 50-90%. Naturligtvis är varje fall på en individuell nivå och endast efter konsultation kan en ordentlig bedömning ges. Det är viktigt att förstå att det färdiga resultatet utgår ifrån dem förutsättningar man hade ifrån början. Ett ärr är en skadad hud och en total synlig reparation kan inte göras alla gånger. Dock kan det bli betydligt bättre. Många klienter har varit nöjda med en påtaglig förbättring.

Kan jag återgå till vardagen som vanligt efter en acneärr behandling?

Ja, det går alldeles utmärkt att återgå till vardagen som vanligt. Acneärren får dock inte skylas med bandage eller liknande. Första dagarna bör man ta det försiktigt med tung träning där man svettas mycket.

Gör det ont när man behandlar acneärr?

Vissa upplever ett kittlande eller aning stickande känsla, dock är detta ingen smärtsam behandling. Det brukar räcka med en bedövningssalva som sitter i ca 30 -60 minuter. Ifall man är väldigt känslig har vi starkare bedövningsmedel vid behov.

Behandling av acne ärrUppstår biverkningar eller skador efter en ärrbehandling?

Efter 30 års dokumenterat arbete kan vi med säkerhet säga att Shamá method® inte har några komplikationer eller risker. I och med att man behandlar acneärren i flera moment och omgångar skapar man det bästa resultatet vilket försäkrar att det inte uppstår biverkningar eller slitningar på den redan skadade ärrvävnaden. Många tror att eftersom ärret är tjockt och hårt så är huden också tåligare. Tvärtom är den ärrade huden ömtåligare än den normala huden i och med detta så behandlar man i flera omgångar med varsamhet och omsorg. Beroende på vilken typ av ärr det handlar om kombineras också kompletterande ingrepp för bästa resultat. T.ex. vid keloid ärr eller insjunkningar så kombineras radiofrekvensbehandling som ytterligare mjukar upp ärret vilket också förbättrar slutresultatet.

Vad händer när jag utsätter det behandlade området för sol?

Det går bra att utsätta sig för sol två dagar efter att vi behandlat acneärren.
Dock är överdriven solning inte att rekommendera.