Shamá Method® Symposium

Shamá Method® tillförlitlighet och resultat har genom åren utvärderats av överläkare & professorer samt presenterats i medicinska seminarier, institut & plastik kirurgiska kongresser. Klicka på bilderna nedan för mer information!

Border16

 

Nobel Forum på Karolinska Institutet, IPRAS, ISAPS, Akademiska, Karolinska & Sahlgrenska Universitetssjukhusen m.m. har
uppmärksammat och erkänt Shamá method®: en effektiv & skonsam metod utvecklad för att behandla ärr & andra hud komplikationer med bestående behandlings resultat utan biverkningar.

Sedan 1985 har Shamá Clinic behandlat många personer med ärr som har fått fantastiska resultat med vår unika behandlings metod. Med 1000-tals dokumenterade behandlingar, kan vi med säkerhet säga att vår metod tar bort alternativt korrigerar ärr med 50- 90 %. Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas kontinuerligt till Shamá Clinic för behandling. Läs om vad våra kunder tycker om oss på www.reco.se.

Shamim Malik har utvecklat Shamá Method® i samarbete med flera nordiska plastikkirurger. Metoden utvecklades för att tillgodose personer med missprydande ärr och hudskador som inte kände sig tillfreds med sitt sinne eller kropp. Många gånger krävs det ett kirurgiskt ingrepp efter t.ex. en skada eller medfödd avvikelse, men kirurgens arbete med att endast återställa kroppens funktion är inte alltid tillräckligt utifrån patientens perspektiv. Tilläggs metoder samt behandlingar på ansikte och kropp efterfrågas av patienter där självförtroendet och livsstilen har påverkats, speciellt då ärrbildning på synliga platser har uppstått. En kombination av åtgärder som tog hänsyn till såväl de funktionella som de estetiska aspekterna behövdes utvecklas för att förbättra klienternas utseende och livskvalitet – resultatet blev Shamá Method®. Läs vidare här om Shamá method®.