Behandla ansiktslyft ärr med Shamá Method®

Shamá Clinic har sedan 1985 behandlat många personer med ansiktslyft ärr som har fått fantastiska resultat med vår unika behandlings metod: Shamá method®. ”En effektiv & skonsam metod utvecklad för att behandla ärr efter operation & andra hud komplikationer med bestående behandlings resultat utan biverkningar”.

1000-tals dokumenterade behandlingar genomförda, varför vi med säkerhet säger att vår metod tar bort alternativt korrigerar ärr med 50- 90 %.

Nobel Forum, Karolinska Institutet & internationella plastik kirurgiska kongressen (IPRAS) m.m har uppmärksammat och erkänt Shamá method® för dess goda resultat. Läs mer om våra referenser här.

Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas kontinuerligt till Shamá Clinic för behandling.

Vart sitter ansiktslyft ärr?

Beroende på vilket slags ansiktslyft som utförts så sitter ärren lite olika. Ärr efter ansiktslyft kan vara väldigt synliga. Nu för tiden gör man snittet precis invid kanten på örats framsida så att det blir små och är därför lättare att behandla. Ärrbildning kan vid ett större ansiktslyft uppstå bakom örat, ovanpå örat vid hårfästet samt precis invid hårfästet bakpå nacken.

sjsk_FotorHur vi behandlar ärr efter operation med Shamá Method®

Utseendet på ärren beror på kirurgens skicklighet samt din anatomiska läkning. I vissa fall kan man få hypertrofiska eller keloid ärr. Ärren kan se grova eller upphöjda, även insjunkna ärr förekommer-så kallade atrofiska. Vissa får breda, tunna samt hyper-och hypopigmenterade ärr. Varje ansiktslyft ärr måste behandlas individuellt eftersom alla ärr har olika anatomiska egenskaper och förutsättningar. Första besöket, konsultationen, är väldigt viktig då vi grundligt undersöker dina anatomiska förutsättningar. Du kan läsa vidare här om Första besöket. Du kan läsa vidare här om våran behandlings metod Shamá Method®.

Fas1 Första fasen i att behandla dina ansiktslyft ärr är att undersöka och avgöra vilket typ av skada det är frågan om. Behandlingen går till så att ytan av ärrvävnaden penetreras med bland annat medicinska preparat och antioxidanter. Dessa skonsamma preparat mjukar upp och jämnar ut den osymmetriska ärrvävnaden. Den sterila engångsnålen går väldigt försiktigt in i huden, knappt en millimeter djupt och är därför inte smärtsam. Preparaten som används sjunker in ytligt i hudlagret och verkar på ärren dagarna efter behandlingen. Det är viktigt att sköta om det behandlade området enligt instruktionerna som ges. Skötseln efter behandlingen är ett viktigt moment för att få goda resultat. Radiofrekvens behandling hjälper till att stimulera kollagen i huden vilket kompletterar Shamá Method®.

Fas2 Andra fasen innefattar en utjämning av den skadade hudytan samt förbättring av melanin(pigment) skador. Flera olika pigment blandas ihop för att jämna ut hyper- eller hypopigmenteringen. Dem första behandlingarna jämnar ut yttexturen på ärren.

Fas3 I tredje fasen handlar det om att behandla till den graden att ärrets nyanser, mönster och struktur uppnår en harmoni i färg och form med den oskadade huden. På så sätt reduceras ärret och sticker därmed inte ut längre.

ansiktslyft ärrHur många ärrbehandlingar krävs det och tiden mellan dessa?

Ofta krävs det minst 4 behandlingar för ett tillfredställande resultat. Ärret behandlas väldigt försiktigt och ärrbehandlingen upprepas med 8 till 30 dagars mellanrum beroende på ärrets egenskaper. Detta för att undvika mer påfrestning på den redan skadade huden. Varje individ och varje ansiktslyfts ärr (t.o.m. på samma person) kan ha olika förutsättningar. För en bedömning så krävs det ett personligt besök, konsultation, där man undersöker ärret eller ärren utförligt. Efter första behandlingen har man lärt känna ärrets och din huds egenskaper. Behandlingen upprepas flertal gånger för att få ett bestående och bra resultat. Ett snitt på antal behandlingar är ca 4-6 omgångar.

Vad kan man förvänta sig efter en slutförd ansiktslyft ärr behandling?

Vi på Shamá Clinic har utfört 1000-tals dokumenterade ärrbehandlingar på olika hudtyper med olika operationsresultat. Det är med goda grunder vår metod tar bort ärr efter operation, alternativt korrigerar med 50-90% ! Naturligtvis är varje fall på en individuell nivå och endast efter konsultation kan en bedömning ges. Det är viktigt att förstå att det färdiga resultatet utgår ifrån dem förutsättningar man hade ifrån början. Ett ärr är en skadad hud och en total synlig reparation kan inte göras alla gånger. Dock kan det bli betydligt bättre. Många klienter har varit väldigt nöjda med en påtaglig förbättring.

Kan jag återgå till vardagen som vanligt efter en ärrbehandling?

Ja, det går alldeles utmärkt att återgå till vardagen som vanligt. Ärren får dock inte skylas med bandage eller huvudbonad. Första dagarna bör man ta det försiktigt med tung träning där man svettas mycket.

Gör det ont när man behandlar ansiktslyft ärr ?

Vissa upplever ett kittlande eller aning stickande känsla, dock är detta ingen smärtsam behandling. Det brukar räcka med en bedövningssalva vilket sitter i ca 30 -60 minuter. Ifall man är väldigt känslig har vi starkare bedövningsmedel vid behov.

Behandla ansiktslyft ärrUppstår biverkningar eller blir skadan på huden värre efter en ärrbehandling?

Efter 30 års dokumenterat arbete kan vi med säkerhet säga att Shamá Method® inte har några komplikationer eller risker.

Många tror att eftersom ärr är tjocka och hårda så är huden också tåligare. Tvärtom är den ärrade huden ömtåligare än den normala huden. I och med detta så behandlar man i flera moment och omgångar med varsamhet och omsorg. Detta skapar det bästa resultatet vilket försäkrar att det inte uppstår biverkningar eller slitningar på den redan skadade ärrvävnaden. Beroende på vilken typ av ärr det handlar om kombineras också kompletterande ingrepp för bästa resultat. T.ex. vid keloid ärr eller insjunkningar så kombineras radiofrekvensbehandling som ytterligare mjukar upp ärret och förbättrar slutresultatet.

Vad händer när jag utsätter det behandlade området för sol?

Det går bra att utsätta sig för sol två dagar efter behandlingen.
Dock är överdriven solning inte att rekommendera.