Om Shamá Method®Ärrbehandling med laser - behandling ärr stockholm

Shamá Method® är en behandlings metod utvecklad för att ta bort alternativt korrigera olika typer av ärr och andra hudkomplikationer avsevärt.

Ärr efter operations ingrepp, självförvållade ärr, ärr efter sjukdom, olycka eller hudåkomma, hudbristningar, hypo- respektive hyperpigmenterade fläckar (vita-, pigmentfläckar), brännskador, vitiligo, alopecia och andra avvikelser på ansiktet eller kroppen går att behandla hos oss på Shamá Clinic. Under alla våra verksamma år har det aldrig förekommit någon komplikation, biverkning eller allergisk reaktion.

Shamim Malik har utvecklat Shamá Method® i samarbete med flera nordiska plastikkirurger & sedan 1985 har 1000-tals ärrbehandlingar med positiva resultat på olika personer genomförts. Metoden utvecklades för att tillgodose personer med missprydande ärr och hudskador som inte kände sig tillfreds i sinnet eller kroppen. Många gånger krävs det ett kirurgiskt ingrepp efter t.ex. en skada eller medfödd avvikelse, men kirurgens arbete med att endast återställa kroppens funktion är inte alltid tillräckligt utifrån patientens perspektiv. Tilläggs metoder samt ärrbehandlingar på ansikte och kropp efterfrågas av patienter där självförtroendet och livsstilen har påverkats, speciellt då ärrbildning på synliga platser har uppstått. En kombination av åtgärder som tog hänsyn till såväl de funktionella som de estetiska aspekterna behövdes utvecklas för att förbättra klienternas utseende och livskvalitet – resultatet blev Shamá Method®.

Shamá Method® är ett artistiskt precisionsarbete som omsorgsfullt restaurerar skadad hud med bland annat ofarliga medicinska preparat och pigment. Det har visat sig vara en skonsam och pålitlig ärrbehandlings metod som drastiskt förbättrar form och hud struktur. Används för såväl rekonstruktiv som i estetiskt syfte. I den kliniska vardagen med ärrbehandlingar arbetar vi på Shamá Clinic mot bakgrund av mångårig erfarenhet på flera parallella nivåer, dels reparativt på en kroppsbehandlingsnivå, samt mentalt i samspelet med klienten. Syftet med våra samtliga ärrbehandlingar är att förbättra klientens välbefinnande och därmed livskvalitet. Även i fråga om rekonstruktiv behandling bedrivs ett konsekvent och dynamiskt utvecklingsarbete tillsammans med specialistläkare med olika ämnesspecialiteter och med flera universitetssjukhus. Att hjälpa klienter med en pålitlig och snabb behandlingsmetod är inte bara en humanitär utan även en samhällsbesparande åtgärd.

Ärrbehandling med laserI Lissabon 1997 fick Shamim Malik internationellt erkännande för sitt arbete med Shamá Method® från IPRAS (International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), för den effektiva, väldokumenterade och riskfria ärrbehandlings metoden. Shamá Method® har sedan dess även fått nationell uppmärksamhet för dess goda behandlingsresultat. Metodens tillförlitlighet och resultat har genom åren presenterats vid medicinska seminarier, såsom Nobel Forum, Karolinska Institutet (2005), läkartidskrifter och flertalet dags- och kvällstidningar. Se våra referenser här!