Söker du efter behandling av acneärr i ansiktet eller på ryggen? Då har du hittat rätt! Sedan 1985 har vi på Shamá Clinic i Stockholm med vår unika metod, Shamá Method, behandlat många varianter av acneärr som givit fantastiska slutresultat.

Med ett tusental dokumentationer och varma rekommendationer från tidigare behandlingar kan vi säga att vår metod tar bort, alternativt reducerar acneärr med mellan 50- 90 %.

Bland annat Nobel Forum, Karolinska Institutet och Internationella Plastik Kirurgiska Kongressen (IPRAS) har uppmärksammat samt bekräftat Shamá Method för dess goda resultat.

Varför välja oss?

  • 30 års erfarenhet
  • 1000 tals behandlade klienter
  • Priser från 2500 kr/gång

Behandling av acneärr på ryggen och i ansiktet

Acne är vanligt förekommande och drabbar runt 80-90 % av befolkningen och uppkommer vanligtvis under tonåren då puberteten ökar hormon produktionen.

Detta gör att talgkörtlarna i hårsäcken under huden producerar mer talg i parallell produktion av en acnebakterie. Därigenom uppstår acne i samband med att den nedre delen av talgkörteln inflammeras. Ärrbildning som uppstår i följd av acne drabbar dock en lägre andel. Ärren framträder som gropar som kan vara utsträckta eller fördjupningar som är mindre och djupa.

Acneärr förekommer oftast i ansiktet och på ryggen. Många drabbade lider på grund av detta och undviker därför vissa situationer, så som offentliga platser. En vanlig följd av detta är även låg självkänsla och depression. Med år beprövade teknik behandlas acneärr effektivt och ingen ska längre behöva må dåligt över sina acneärr. Då alla acneärr har olika anatomiska egenskaper måste samtliga ärr behandlas separat. Just därför är konsultationen viktig då vi undersöker ärren och planerar kommande behandling efter dina unika förutsättningar.

Behandla acneärr

Effektiv behandling av acneärr på Shamá Clinic i Stockholm

Den första fasen för behandling av acneärr innefattar undersökning och bedömning av vilken typ av ärrskada det handlar om. I behandlingen tränger man igenom  ytan av ärrvävnaden med medicinska preparat och antioxidanter via en steriliserad nål. Dessa är skonsamma produkter som har mjukgörande och utjämnande inverkan på osymmetrisk och atrofisk ärrvävnad. Preparaten sjunker in i hudlagret och verkar effektivt på ärren inom de närmsta dagarna. Det är av vikt att ta väl hand om om det behandlade området enligt instruktioner för goda och långvariga resultat.

I andra fasen genomförs en utjämning av skadad hudyta, samt förbättring av eventuella pigmentskador. De första behandlingarna jämnar ut ärrens yttextur, vilket bildar en bra bas för fortsatt behandling. I den tredje fasen handlar behandlingen om att uppnå harmoni i ärrbildningens nyanser och struktur som stämmer överens med den oskadade huden.

Detta är inte en smärtsam behandling. Dock upplever vissa en kittlande och aningen stickande känsla efteråt som enkelt motverkas med en bedövningssalva.

Vanligtvis krävs minst 4 behandlingar för ett tillfredställande resultat. Beroende på ärrets egenskaper upprepas behandlingen med 8 till 30 dagars mellanrum för att undvika ytterligare påfrestning på den redan skadade huden. Under de närmsta dagarna efter behandlingen bör man undvika moment där man svettas mycket.

Kontakta oss för behandling av acneärr på ryggen och i ansiktet

Enligt dokumentationer och tidigare patienter så har inga komplikationer eller risker uppstått. I och med att ärren behandlas i flera omgångar skapas det bästa resultatet, vilket försäkrar att det inte uppstår biverkningar eller ytterligare slitningar.

För ytterligare information om behandling av acneärr och personlig rådgivning är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss på Shamá Clinic i stockholm. Vi hjälper dig att behandla acneärr!

Nyckelord:
Behandling av acneärr i ansiktet