Behandla pannlyft och ögonbrynslyft ärr med Shamá Method®

Shamá Clinic har sedan 1985 behandlat många personer med pannlyft och ögonbrynslyft ärr som har fått fantastiska resultat med vår unika behandlings metod: Shamá method®. ”En effektiv & skonsam metod utvecklad för att behandla ärr & andra hud komplikationer med bestående behandlings resultat utan biverkningar”.

1000-tals dokumenterade behandlingar genomförda, varför vi med säkerhet säger att vår metod tar bort alternativt korrigerar ärr med 50- 90 %.

Nobel Forum, Karolinska Institutet & internationella plastik kirurgiska kongressen (IPRAS) m.m har uppmärksammat och erkänt Shamá method® för dess goda resultat. Läs mer om våra referenser här.

Patienter remitterade från Svenska landstings sjukhus samt utländska vårdinrättningar skickas kontinuerligt till Shamá Clinic för behandling.

Vart sitter ögonbrynslyft och pannlyft ärr?

Pannlyft och ögonbryns ärr sitter precis invid hårfästet ovanför pannan som går längst hela pannan. Ärret saknar vanligtvis pigment och kan se ut som en tunn och fin linje längs hårfästet. Vid endoskopiskt pannlyft görs endast små snitt i hårfästet och lämnar knappt synliga ärr.

Hur går ärrbehandlingen till?

Eftersom ärret ligger på eller längst hårfästet så gäller det att man behandlar både på pannan och hårfästet. Utseendet på ärret beror många gånger på kirurgens skicklighet samt din anatomiska läkning. Varje ärr måste behandlas individuellt eftersom alla ärr har olika anatomiska egenskaper och förutsättningar. Första besöket, konsultationen, är väldigt viktig då vi grundligt undersöker ärret eller ärren och dina anatomiska förutsättningar. Du kan läsa vidare här om Första besöket.  Du kan läsa vidare här om våran behandlings metod Shamá Method®.

Fas 1 Första fasen i att behandla ärr är att undersöka och avgöra vilket typ av skada det är frågan om. Behandlingen går till så att ytan av ärrvävnaden penetreras med bland annat medicinska preparat och antioxidanter. Dessa skonsamma preparat mjukar upp och jämnar ut den osymmetriska ärrvävnaden. Den sterila engångsnålen går väldigt försiktigt in i huden, knappt en millimeter djupt och är därför inte smärtsam. Preparaten som används sjunker in ytligt i hudlagret och verkar på ärret dagarna efter behandlingen. Det är viktigt att sköta om det behandlade området enligt instruktionerna som ges. Skötseln efter behandlingen är ett viktigt moment för att få goda resultat. Radiofrekvens behandling hjälper till att stimulera kollagen i huden vilket kompletterar Shamá Method®.

Fas 2 Andra fasen innefattar en utjämning av den skadade hudytan samt förbättring av melanin(pigment) skador. Flera olika pigment blandas ihop för att jämna ut pigment ansamlingen eller pigment förlusten. Dem första behandlingarna jämnar ut yttexturen på ärren och bildar på så sätt en grund som blir en bra bas för ärrbehandling.

Fas 3 I tredje fasen handlar det om att behandla till den graden att ärrets nyanser, mönster och struktur uppnår en harmoni i färg och form med den oskadade huden. På så sätt reduceras ärret och sticker därmed inte ut längre.

Hur många ärrbehandlingar behöver göras och tiden mellan dessa?Charming and handsome man half face

Det krävs ofta minst 4 behandlingar för ett tillfredställande resultat. Ärret eller ärren behandlas väldigt försiktigt och ärrbehandlingen upprepas med 8 till 30 dagars mellanrum beroende på ärrets egenskaper. Detta för att undvika mer påfrestning på den redan skadade huden. Varje individ och varje enskilt ärr (t.o.m. på samma person) kan ha olika förutsättningar. För en bedömning så krävs det ett personligt besök, konsultation, där man undersöker utförligt ärret eller ärren. Även då kan man inte helt och hållet ge ett exakt utlåtande. Efter första behandlingen har man lärt känna ärren och din huds egenskaper och kan därifrån få kunskapen som hjälper till att gå vidare med behandlingsprocessen. Därför upprepas behandlingen flertal gånger för att få ett säkert och bra resultat. Ett snitt på antal behandlingar är ca 4-6 omgångar.

Vad kan man förvänta sig efter en slutförd ärrbehandling?

Vi på Shamá Clinic har utfört 1000-tals dokumenterade ärrbehandlingar på olika hudtyper med olika operationsresultat, det är med säkerhet och på goda grunder vi kan säga att vår metod tar bort ärr alternativt korrigerar med 50-90%. Naturligtvis är varje fall på en individuell nivå och endast efter konsultation kan en ordentlig bedömning ges. Det är viktigt att förstå att det färdiga resultatet utgår ifrån dem förutsättningar man hade ifrån början. Ett ärr är en skadad hud och en total synlig reparation kan inte göras alla gånger. Dock kan det bli betydligt bättre. Många klienter har varit nöjda med en påtaglig förbättring.

Kan jag återgå till vardagen som vanligt efter en ärrbehandling?

Ja, det går alldeles utmärkt att återgå till vardagen som vanligt. Pannlyfts eller ögonbryns ärret får dock inte skylas med huvudbonad, bandage eller liknande. Första dagarna bör man ta det försiktigt med tung träning där man svettas mycket.

Gör det ont?

Vissa upplever ett kittlande eller aning stickande känsla, dock är detta ingen smärtsam behandling. Det brukar räcka med en bedövningssalva vilket sitter i ca 30 -60 minuter. Ifall man är väldigt känslig har vi starkare bedövningsmedel vid behov.

Uppstår biverkningar eller kan skadan bli värre efter en ärrbehandling?

Efter 30 års dokumenterat arbete kan vi med säkerhet säga att Shamá Method® inte har några komplikationer eller risker. I och med att man behandlar ärret i flera moment och omgångar skapar man det bästa resultatet vilket försäkrar att det inte uppstår biverkningar eller slitningar på den redan skadade ärrvävnaden. Många tror att eftersom ärret är tjockt och hårt så är huden också tåligare. Tvärtom är den ärrade huden ömtåligare än den normala huden i och med detta behandlar man i flera omgångar med varsamhet och omsorg. Beroende på vilken typ av ärr det handlar om kombineras också kompletterande ingrepp för bästa resultat. T.ex. vid keloid ärr eller insjunkningar så kombineras radiofrekvensbehandling som ytterligare mjukar upp ärret vilket också förbättrar slutresultatet.

Vad händer när jag utsätter det behandlade området för sol?

Det går bra att utsätta sig för sol två dagar efter behandlingen.
Dock är överdriven solning inte att rekommendera.