bild

Välkommen till Shama Clinic

Önskemål om förändring av Ditt yttre är en mycket privat och enskild angelägenhet. Vårt mål är att ge Dig stöd för att fatta ett riktigt beslut som är genomförbart med ett mycket bra resultat. Varmt Välkommen!

SHAMÁ Aesthetic Group

Birger Jarlsgatan 104 P 114 20 Stockholm

Telefon: 08-663 93 06, Fax: 08-660 44 23

e-post: info@shama.se