För att göra ditt besök på vår hemsida så bra som möjligt använder vi cookies på vår webbsida.

Här förklara vi vad cookies används till, vad de gör och hur du kan påverka användningen av cookies på vår webbplats.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som sparas på din dator, mobil, surfplatta eller annan enhet när du besöker en webbplats.

Cookies sparas för att ge användaren tillgång till olika funktioner på webbplatsen och analyserar användandet av webbplatsen.

Vi använder två typer av cookies

 • Sessionscookies (som försvinner när du stänger din webbläsare)
 • Beständiga cookies (som finns sparade på din enhet under en tid eller tills du rensar dem).

Det kan vara en av följande

 • Förstapartscookies – är cookies från webbplatsen. Vi använder förstapartscookies för att spara din interaktion med webbsidan.
 • Tredjepartscookies – för att få besökarstatistik, kunna leverera marknadsföring på webbplatsen, våra andra webbplatser och plattformar ägda av tredjeparter (Tex Facebook, Twitter, Instagram)

Typerna av cookies

 • Webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalys tjänster tjänst från Google Inc.
  • Beroende på om du accepterar att cookies sparas så samlas ditt användande av vår webbplats in av Google Inc. på vår begäran som lagras på deras servrar och finns sedan tillgängligt för oss att analysera för att vi bättre ska kunna förstå hur vår webbplats används. Information som samlas in är vilket operativsystem som används, skärmens storlek, sidorna på våra webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, från vilket land du besöker sidan och dina språkinställningar. Vi har även på vår webbsida aktiverat en anonymitetsfunktion av IP-adresser då inte hela IP-adressen är synlig för oss. Data insamlat genom Google Analytics sparas i 14 månader och förstörs sedan.
 • Webbsida använder MonsterInsights, webbanalys tjänster tjänst från MonsterInsights.
  • Denna tjänst används i samband med Google Analytics för att vi lättare ska ta del av informationen som samlas in enligt ovan.

Kontrollera hur cookies används

Om du inte accepterar att kakor sparas på din enhet kan du stänga av det genom din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång en webbplats försöker spara en cookie på din dator.

Du kan rensa alla cookies (d.v.s. alla webbplatser du besökt) eller endast shama.se

Om du inte vill att cookies gällande Google analytics (besökarstatestik) ska sparas kan du beroende på webbläsare installera Google Analytics Opt-out Add-on.

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor om hur vi använder cookies eller om hur vi hanterar dina uppgifter som kund tar vi gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter dataskydd@shama.se

Click on the arrow below for information in english

We use cookies on our website to make your visit as good as possible.

Here we explain what cookies are used for, what they do and how you can influence the use of cookies on our site.

What are cookies?

A cookie is a text file that is stored on your computer, mobile, tablet, or other devices when you visit a site.

Cookies are saved to give the user access to various features of the site and analyze the use of the site.

We use two types of cookies

 • Session cookies (which will disappear when you close your browser)
 • Persistent cookies (which are stored on your device for some time or until you remove them).
 • This Website uses Google Analytics and Google Tag Manager, web analytics services service from Google Inc.
  • Depending on whether you accept cookies, your use of our site will be collected by google upon our request stored on their servers and then available for us to analyze in order to better understand how our site is used. Information collected is, the operating system used, the screen size, pages like which of our webpages you visited, your browser type, from which country you are visiting us and your language settings. We have also activated an anonymity function of IP addresses on our website since the entire IP address is not visible to us.
 • Website uses MonsterInsights, web analytics services service from MonsterInsights.
  • This service is used in conjunction with Google Analytics for easier access to the information collected mentioned above.

It can be one of the following

First party Cookies – are cookies from our website. We use first-party cookies to save your interaction with the webpage.
Third Party Cookies – To get visitor statistics, be able to deliver website promotion, our other websites, and platforms owned by third parties (i.e Facebook, Twitter, Instagram)

How cookies are used

If you do not accept cookies being stored on your device, you can turn it off through your browser’s security settings. You can also set the browser to get a warning every time a site tries to save a cookie on your device.

You can clear all cookies (i.e., all sites you visited) or only cookies from www.shamaclinic.com

If you do not want cookies about Google Analytics (visitor statistics) to be saved, you can install Google Analytics Opt-out Add-on, depending on the browser.

Contact us if you have any questions

If you have questions about how we use cookies or how we handle your information as a customer, we are happy to answer any of your questions, send your question to dataskydd@shama.se