Keloid ärr brukar bildas vid överproduktion av kollagen under sårläknig. Detta är en grövre typ av ärr som karakteriseras i form av ett svulstigt ärr och är upphöjt som en lump över oskadad hud. Ett keloid ärr skiftar i färg och kan uppkomma i allt från vitt till mörkbrunt.

En typiskt förekommande egenskap hos keloider är att de brukar kunna förstoras utöver den ursprungliga storleken. Keloid är ett hypertrofiskt ärr som vanligtvis bildas inom 4-8 veckor efter en sårinfektion eller avslutad läkningsprocess.

Behandling Av Keloid

Oberoende av vilken typ av ärrbildning det handlar om, så krävs det att det drabbade området återfår en fin textur. Har man keloid ärr så är det av stor vikt att de behandlas i flera omgångar för att undvika eventuell förstorning eller atrofi av keloiden, s k  insjunkningar. I många fall är keloid ärret tjockt, då krävs behandlingar i flera omgångar för att ett så jämnt och naturligt resultat som möjligt ska kunna uppnås.

För en närmare bedömning krävs det att man gör ett personligt besök hos oss på Shamá så att vi grundligt kan undersöka ärret. Att en konsultation genomförs är väldigt viktig eftersom att det är då ärrbildningen och dess anatomiska förutsättningar grundligt undersöks för att kunna planera kommande behandling.

Man börjar i första fasen med att behandla de keloid ärr som bildats. Förhårdnade ärr trängs igenom med en steriliserad nål vid behandling med medicinska preparat och antioxidanter som försiktigt mjukar upp ojämnheten. Detta leder till en utjämning. Egenvård efter en keloid behandling är ett avgörande momentet i att få goda resultat som består. Därför är det efter varje behandlingstillfälle av yttersta vikt att sköta ärren enligt de instruktioner som ges.

Sedan övergår man till den andra fasen där man behandlar utjämning av yttextur och pigmentansamling eller eventuell förlust. Även om ärret redan under första fasen har blivit jämnt kan det hända att viss glänsande yta behöver ses över en extra gång. Här blandas ett flertal pigment samman för att passa den naturliga hudnyansen i fråga för att kamouflera ojämn pigmentförlust eller pigmentansamling. När man kommit till den tredje fasen handlar behandlingen om att uppnå balans mellan ärrets struktur och nyans så den blir lik närliggande, oskadad hud. Detta för att ärret och inte längre ska sticka ut.

Shamá Clinic erbjuder behandling av keloid ärr i Stockholm

För ett tillfredställande resultat krävs det vanligtvis att minst 4 behandlingstillfällen genomförs. För att överhuden inte ska ta skada så upprepas behandlingen med cirka 8-30 dagars mellanrum. Allt beroende på keloidens egenskaper. Viktigt att komma ihåg är att varje unik individ och ärr  alla har olika förutsättningar. Men med goda grunder  kan visäga att vår metod eliminerar, alternativt reducerar ärr med 50-90%.

Behandling av keloid ärr är ett smärtfritt ingrepp, dock upplever vissa en aningen pirrande känsla som en bedövningssalva enkelt råder bot på.

Vi på Shamá Clinic i Stockholm kan med dokumenterat arbete och fina referenser med säkerhet säga att vår behandling av keloid inte har orsakat några komplikationer eller risker. I och med att keloiden behandlas i flera stadier skapas det bästa resultatet som försäkrar att varken biverkningar eller ytterligare slitningar uppstår på den redan angripna ärrvävnaden.

För personlig assistans och rådgivning är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Shamá Clinic i Stockholm.