Rekonstruktiv plastikkirurgi avser att återställa form och funktion som har förlorats genom olyckshändelser, sjukdomar eller sjukdomsbehandling, t.ex. canceroperationer. Hit räknas också behandling av medfödda missbildningar.

Mikrokirurgi

Detta är en teknik där vävnad flyttas från ett ställe på kroppen till ett annat och där vävnaden får näring på det nya stället efter att cirkulationen återställts kirurgiskt genom att blodkärlen sys ihop.