Ett vanlig plastikkirurgiskt ingrepp är ögonlocksplastik. Detta utförs såväl på unga som äldre människor. Hos de yngre rör det sig oftast om ett fettöverskott som orsakar påsar runt ögonen. Det förekommer såväl övre som undre ögonlock. Hos äldre människor är det oftast att det har ett överskott av hud i övre och nedre ögonlock. Vid övre ögonlocket kan överskottet förorsakas genom att huden ej är lika elastisk och har blivit mer slapp, dessutom kan en sänkning utav pannan och ögonbrynen ha skett. I det fallet bör man överväga att samtidigt göra ett pannlyft/ögonbrynslyft tillsammans med ögonlocksoperationen.

Operation

Inne på operationssalen rentvättas operationsområdet av en operationssjuksköterska. Efter det kommer plastikkirurgen att markera ögonlocken med kirurgisk bläck. Detta för att kirurgen ska veta hur mycket hud han ska avlägsna. Sedan lägger han en lokalbedövning.

Vid plastik av de övre ögonlocken är det främst hud som tas bort men även vid behov framträdande fettkuddar i ögonvrån eller mitt över ögat.

På undre ögonlocken förminskas fettkuddarna som buktar fram mot huden men endast minimalt av hud tas bort. Operationen tar cirka 45 minuter.

Komplikationer och risker

Riskerna är minimala, i en del fall kan det uppstå att en olikhet mellan ögonlocken en så kallad asymmetri. Risken för infektion är liten och kan lätt åtgärdas.

Konvalescens/efter operation

Efter operationen får Du komma in på rummet och vila några timmar innan Du går hem.

Det är viktigt att Du ligger på rygg och har högt under huvudet. Detta för att minska svullnaden. Du får även ett kylande förband över ögonen.

Smärtan efter operationen är minimal och vanligtvis behövs ej smärtlindring.

Mörka glasögon är bra att ha med sig, då många föredrar att ta dem på sig då de lämnar kliniken pga blåmärken och en viss svullnad som uppstår efter operationen och som oftast försvinner efter fem till tio dagar.

De som använder kontaktlinser bör ej sätta i dessa de första två veckorna efter operationen då svullnaden gör att de är svårt att ta bort linserna. Dessutom bör du ta det lugnt de första veckorna för att undvika ytterligare svullnad.

Efter cirka fem dagar så kommer du tillbaka till kliniken och stygnen tas bort.