Här avses kirurgisk behandling av yttre genitalia, oftast förminskning av de inre blygdläpparna hos kvinnor.