Det är viktigt att Du känner tillit och förtroende. Du är varmt välkommen att ringa eller maila oss för att boka en tid anpassad för Dig.

Konsultationen

Vid konsultationen fyller Du i en hälsodeklaration som Du går igenom tillsammans med vår kirurg. Berätta för kirurgen om Dina önskemål. Förbered mötet med kirurgen genom att i förväg skriva upp de frågor Du har som gäller Din operation. Gemensamt går kirurgen igenom operationen med Dig så att Du får all tänkbar information om Din operation. Du är välkommen att ringa när som helst om något är oklart. Viktigt för oss är att Du känner Dig trygg och är säker med den information Du har fått. För utvärdering av Dina individuella förutsättningar ställs frågor om Din nuvarande och tidigare hälsa, medicinering etc. Av det som bedöms särskilt viktigt kan följande nämnas:

  • Högt blodtryck ökar risken om behandlingen måste göras i narkos.
  • Rökning och annan användning av nikotin (plåster, tuggummi) är helt förbjuden då det försämrar hudens blodcirkulation vilket stör sårläkningen och ökar infektionsrisken.
  • Övervikt utgör en betydande riskökning vid alla operationer. Om vikten överstiger 20% av idealvikt med BMI bör viktreduktion övervägas innan operation genomförs.

Efter att behandlingen beslutats får Du skriftlig information med anvisningar och föreskrifter som är anpassade för just Din operation.

Rutinerna

För en lyckad kirurgisk behandling är det viktigt att rutinerna är väl dokumenterade och kända. I kort sammanfattning:

Före operationen

  • Bedömning och prover enligt gängse rekommendationer.
  • Patienten får inte sövas utan ritning av operationsområdet.
  • För mikrokirurgiska operationer gäller speciella ordinationer.
  • För patienter som ingår i forskningsprojekt skall specifika blanketter med detalj frågor vara ifyllda.

Vid första besöket får Du fylla i en hälsodeklaration som Du går igenom tillsammans med plastikkirurgen. Din narkosläkare, som Du även träffar på operationsdagen, kommer att ringa Dig och vi på kliniken håller kontakt med Dig hela tiden.

Operationsdagen

Välkommen till kliniken. Du är fastande sedan kvällen innan och har följt de föreskrifter som givits i Dina papper inför operationen. Plastikkirurgen fotograferar det område som skall opereras, bilderna är naturligtvis konfidentiella. Till sist ritas och planeras området noggrant, detta görs stående eller sittande. Efter detta kommer en av våra sköterskor visa Dig till Ditt rum och hjälpa Dig med övriga förberedelser inför Din operation. Narkosläkaren informerar om hur narkosen går till och hur man mår efter operationen.

Efter operationen

Vissa patienter kan känna obehag eller smärta efter en operation, detta är dock väldigt individuellt. Vårt mål är naturligtvis att Du skall må så bra som möjligt dygnen efter, därför bör Du använda den smärtlindrande medicin Du fått på recept av läkaren. Operationsområdet kommer att svullna upp, använd kalla kompresser och försök att sova med det opererade området högt de närmsta dygnen. Några patienter känner sig nedstämda dagen efter operation, det är helt normalt att kroppen reagerar på detta sätt. God hygien för att minska infektionsrisken är viktigt, Du kan vanligtvis duscha dagen efter ingreppet. Behåll den kirurgiska tejpen som sitter närmast såret. Du byter tejpen först när den lossnat av sig själv. Var noggrann med att följa de instruktioner Du har fått av läkaren. Ring gärna till kliniken om Du undrar över något, vi hjälper Dig gärna.

Första uppföljning på kliniken sker som regel en till två veckor efter operationen och det är viktigt att komma ihåg att det definitiva slutresultatet inte kan bedömas förrän ett halvt till ett år senare. Kontakt med patienten är särskilt viktig efter operationen. Vi är mycket angelägna om att behålla kontakten tills allt är läkt och vi finns alltid till hands om något skulle behöva följas upp extra noga.