De fettkuddar som ligger direkt under huden kan avlägsnas med fettsugning. Bästa resultatet får man om huden inte är för slapp, då den måste krympa för att anpassas till den nya konturen.

Fettsugning kan utföras på nästan vem som helst i gott allmäntillstånd. Fettsugning är dock ingen bantningsmetod. Hos män samlas fettet vanligtvis runt buken (bilringar). Hos kvinnor drabbas vanligtvis områden som höfter, stjärten, låren och knäna.

En stor fördel med fettsugning är att resultatet är permanent. De fettceller som sugs ut växer nämligen inte tillbaka. Effekten av detta är att du inte kan lagra nytt fett i samma utsträckning i detta området i framtiden. Detta betyder inte däremot att det är omöjligt att bilda fett i denna del av kroppen då de återstående fettcellerna så småningom anpassar sig och kan lagra större mängder med fett per cell. Med en sund livsstil bör därför resultatet efter operation vara permanent för dig.

Nästan alla områden kan behandlas och kan med fördel kombineras med andra ingrepp såsom, bukplastik, bröstreduktion samt ansiktslyftning. Bästa resultat uppnås om man behandlar oönskade fettdepåer på en för övrigt relativt normalviktig person.

Operation

Inne på operationssalen rentvättas operationsområdet av en operationssjuksköterska.
Sen markerar plastikkirurgen det område som ska fettsugas med kirurgiskt bläck. Vid större ingrepp assisterar en narkosläkare.

Små snitt på cirka fem till åtta millimeter görs på området som ska fettsugas och smala, långa kanyler sticks in i huden vilka suger ut fettet. Snitten läggs vid vecken av huden och syns därför minst.

Konvalescens/efter operation

Efter operation och uppvakning kan Du känna en viss ömhet vilket är individuellt. Smärtstillande medicin ges. Efter ett par timmar kan Du i regel åka hem.

Vill Du övernatta finns det möjlighet att göra det på kliniken. Du kan kontakta oss när som helst under behandlingstiden.

Stygnen tas bort efter en vecka och Du får träffa Din kirurg igen som kontrollerar att allt har gått bra.

En viss svullnad och blåmärken kan uppstå vilka försvinner så småningom. Efter tre till sex månader är det hela klart och Du kan nu se hur bra det hela blev.

Det är viktigt att följa restriktionerna efter operationen. Gördel eller tryckförband skall bäras allt från några veckor till flera månader.

Vanligtvis kan Du duscha nästa dag. Tyngre aktiviteter såsom styrketräning eller annan gymnastik får ej göras förrän efter cirka två veckor.