Många kvinnor är rädda för att behöva bli stympade eller bli av med ett eller delar av ett bröst, t.ex. som en del i cancerbehandling. Detta leder ofta till önskemål om att återskapa bröstet. Ett flertal metoder för bröstrekonstruktion är beskrivna. Valet görs i samråd med patienten enligt hennes individuella önskemål och förutsättningar.

Fri lambå

Här används patientens egen vävnad för att skapa det nya bröstet. I det fall som visas här kommer vävnaden från nedre delen av buken. Den nya blodförsörjningen kommer från kärl i armhålan. Detta är den metod vi i första hand rekommenderar.

Bröstväggslambå med protes

Flik av vävnad lyfts upp från bröstkorgen och flyttas för att skapa ett hudöverskott på det nya bröstets ställe. Under lambån läggs sedan en protes för att skapa volym.