De vanligaste anledningarna till förminskning (reduktion) av brösten är smärtor eller obehag i nacke och skuldror, eksem under brösten, tyngd samt snedbelastning om brösten är olika stora.

Två principiellt olika metoder används för att förminska brösten:

  • Fettsugning, där endast fettvävnad avlägsnas. Mängden bortopererad vävnad bör inte understiga 300g/sida för att skillnaden före och efter operation skall märkas tydligt.
  • Öppen operation, där lämplig mängd vävnad skärs bort.

 

Fettsugning

Detta är en helt ny metod. Här avlägsnas endast fettvävnad. Operationen är enklare och ärren blir mindre.

För att patienten skall komma ifråga för enbart fettsugning i reduktionssyfte måste två viktiga kriterier vara uppfyllda, nämligen att bröstets volym beror på fett och att bröstvårtan bör vara estetiskt väl lokaliserad. Fettsugning lämpar sig för asymmetri (olikstora bröst), speciellt hos kvinnor som opererats för cancer i det andra bröstet.

Patienterna som visas till höger har opererats med enbart fettsugning. Brösten har blivit mindre och lättare. En förbättrad form kan påvisas, känseln är bra och ärren syns inte.

Öppen operation

Detta är den vanligaste metoden i Sverige. Fördelen är att man har en bra överblick på slutresultatet, men nackdelarna är en omfattande operation såsom stora ärr. Hos unga kvinnor kan amningsförmågan i vissa fall försämras och känseln bli nedsatt.

Även bland dessa metoder blir det med åren en viss utveckling för att nackdelarna skall bli så små som möjligt. Här ligger ärren enbart runt vårtgården och som ett vertikalt streck ner till väcket under bröstet.

Ännu äldre tekniker lämnar omfattande ärr på brösten. Det vanliga är att ärret ligger dels runt vårtgården, dels som ett streck ner till vecket under bröstet och dessutom under bröstet i hela veckets längd.

Till sist…

Så, vilken metod är bäst för just Dig?

Det viktiga är att läkaren behärskar alla förekommande metoder och kan råda Dig till vilken som bäst motsvarar Ditt behov och önskemål. Valet blir således alltid individuellt efter att alla delar vägts in i beslutet.