Plastikkirurgi är att ändra och förbättra, och skapa nya förutsättningar för form och funktion. Varje operation handlar ytterst om förväntningar som ska infrias. Du gör en förändring för resten av livet. Kirurgens uppgift är att hjälpa klienten/patienten att välja rätt behandling för ett optimalt resultat.

Vår ambition är att se till att Du blir riktigt nöjd. Beslut om operationer och metodval samt läkningstider och efterbehandling är alltid individuella och diskuteras med Dig vid konsultationen med kirurgen. Allmänna råd och anvisningar finns på sidan för patientinfo.

Vi visar endast ett fåtal bilder här på Internet. Vid konsultationen bedömer läkaren Dina individuella förutsättningar och visar vilka möjligheter det finns att uppnå det önskvärda resultatet för Dig.

För tillfället utför vi inga plastikkirurgiska ingrepp